Juridisk Rådgivning2023-01-23T14:48:17+01:00

Juridisk Rådgivning

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser. Som medlem af Danske Speditører har du både adgang til vores gratis juridiske hotline, juridiske vejledninger og skabeloner, samt vores nyhedsbrev ”Speditionsret”. Herudover tilbyder vi fordelagtige priser på gennemgang af jeres kontrakter, juridisk bistand og meget mere.

Gratis juridisk hotline
for medlemmer

70 13 12 14

Juridiske ydelser

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser – fra gratis juriske vejledninger og skabeloner over kontraktgennemgang til retssagsbehandling ved Højesteret.

NSAB og kontrakter

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi sikrer at en stor del af jeres risiko afdækkes via kontrakter.

Klik her og læs mere

Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

Klik her og læs mere

Risk Management

Vi laver juridiske risk management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

Klik her og læs mere

Claims Handling

Vi har en af Danmarks mest erfarne claim handling afdelinger, og tilbyder claims handling indenfor vores kerneområde.

Klik her og læs mere

Skabeloner, vejledninger mv.

Skabeloner til fx toldfuldmagter samt logistik- og ansættelseskontrakter. Herudover har vi en lang række juridiske vejledninger og lovgivninger, som frit kan hentes for medlemmer.

Klik her og læs mere

Tenders

Vi hjælper jer med at indgå aftaler i forbindelse med tenders, på korrekt oplyst grundlag, så jeres standardbetingelser tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

Klik her og læs mere

Told, moms og afgifter

Speditørernes Retsværn tilbyder hjælp ved håndtering af told, moms og afgifter. Se fx vores overblik over momsreglerne for transportydelser.

Klik her og læs mere

Inkasso

Er I trætte af at bruge kræfter på at sende rykkerskrivelser? Tilmeld jer vores Inkassoordning for bare 475 kr. årligt.

Klik her og læs mere

Transportjuridiske arrangementer

Danske Speditører afholder løbende transportjuridiske arrangementer – både fysiske events og webinarer

Transportjuridisk mødeklub

16. marts 2023

Transportjuridisk mødeklub – netværket for medlemmer med interesse for transportjura

Læs mere

Transportjuridisk mødedag

Forår 2023

Transportjuridisk mødedag – det årlige mødested hvor sidste nyt fra den transportjuridiske verden bliver præsenteret.

Læs mere

Webinar om EUs Vejpakke

Afholdt

Få et overblik over reglerne i Vejpakken – både reglerne som gælder nu og hvilke ændringer vi skal forberede os på i fremtiden

Læs mere

Videoer fra webinarer

Se eller gense tidligere webinarer

Læs mere

Juridiske nyheder

Vær den første til at være opdateret på juridiske nyheder og modtag vores månedlige udgivelse Speditionsret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Jura her

Sikkerheden skærpes for fragt med skib, vej og tog

15. november 2022|TOLDNYT|

1. marts 2024 tilslutter Danmark næste del af EU’s importkontrolsystem, ICS2. Det stiller skærpede krav til virksomheder og speditører, som er involveret i at transportere varer ind i EU fra lande uden for EU via vej-, jernbane- og søtransport.

Alvorlig kritik af vejafgift

17. oktober 2022|UGENS OVERBLIK, UPDATE|

Danske Speditører vil gerne medvirke til den grønne omstilling af vejtransporten, men Skatteministeriets forslag til ny vejafgift øger transportomkostningerne uden nævneværdig gevinst for klimaet.

Go to Top