Andre sites om politik
 

Transportministeriet
www.trm.dk

Folketingets Transportudvalg
Transportudvalget er et af Folketingets stående udvalg.
Læs mere om Transportudvalgets arbejde her.

Dansk Erhverv
Danske Speditørerer er medlem af Dansk Erhverv.
www.danskerhverv.dk

FIATA
International Federation of Freight Forwarders Associations. Den verdensomspændende speditørforening, som varetager speditørernes interesser i forskellige fora og primært i forskellige organer af FN.

www.fiata.com