Repræsentantskabsmøde ’23: »Enhver udfordring er en mulighed«

Repræsentantskabsmøde ’23: »Enhver udfordring er en mulighed«

Torsdag den 12. oktober løber en af årets store speditør-begivenheder - Repræsentantskabsmøde ’23 - af stablen. Temaet i år er de aktuelle geopolitiske udfordringer, samlet under det positive tema »Enhver udfordring er en mulighed«.

Torsdag den 12. oktober løber Repræsentantskabsmøde ’23 af stablen. Det er en af årets store speditør-begivenheder. Repræsentantskabsmøde ’23 afholdes på Hotel Hvide Hus i Aalborg.

Under overskriften ” Enhver udfordring er en mulighed” er temaet for årets Repræsentantskabsmøde de store geopolitiske udfordringer som alle virksomheder i almindelighed, og speditørerne i særdeleshed, skal håndtere.

Dansk erhvervsliv lever, på linje med erhvervslivet i de fleste andre lande, i en uforudsigelig og udfordrende tid. Der er krig i Europa, og Putins invasion af Ukraine har lagt et massivt pres på verdens forsyningskæder, inflationen præger stadig store dele af den globale økonomi, og der er øgede spændinger mellem USA og Kina. Samtidig står mange virksomheder midt i en grøn omstilling, der både giver udfordringer og muligheder for fremtiden. Parallelt skal nye digitale muligheder tages i brug.

Stærk økonomi

For selvom dansk økonomi er stærk, så er vi dybt afhængig af handel og investeringer på tværs af lande for at skabe vækst og velstand. Derfor bliver dansk økonomi særligt ramt, når der er global ustabilitet, og det rejser spørgsmålet: Er Danmark godt nok rustet til fremtiden? Men for speditørerne er situationen tættere på. Vi er i første linje når det gælder international handel og transport, og vi skal som de første håndtere en række af de geopolitiske udfordringer, der direkte har betydning for aktiviteter og forretning.

Derfor skal den dygtige speditør både håndtere de geopolitiske udfordringer i dag og i morgen, og på kompetent vis indgå i udformningen af den fremtidige globaliseringsstrategi, som sikrer at både speditører og transportkøbere kan håndtere de nye og forstærkede geopolitiske udfordringer, der, oveni ændret konkurrencemønster, betyder, at erhvervs- og transportpolitik blandt andet også er sikkerhedspolitik og klimapolitik.

Nye speditør-opgaver

Det bliver speditørernes opgave at sikre intakte og robuste forsyningskæder selvom ændringer i handelspolitikken, herunder toldsatser, handelsaftaler og handelssanktioner, kan have betydelige indvirkninger på import- og eksportaktiviteter, og handelskrige og protektionistiske foranstaltninger mellem lande kan skabe usikkerhed og begrænse handelsstrømme, og som skal lægges til konsekvenserne af den politisk ustabilitet i visse regioner, der kan medføre risici for transport og sikkerhed.

Udviklingen af infrastruktur, såsom havne, jernbaner og vejnet, varierer fra land til land. Det bliver speditørerne som kan pege på de udfordringer som ineffektive transportnetværk, manglende infrastrukturinvesteringer og bureaukrati har af konsekvenser for den effektive og pålidelige bevægelse af varer.

Transportkøbernes fokus på bæredygtighed og klimaforandringer stiller krav til speditører om at reducere CO2-aftrykket og vælge mere miljøvenlige transportformer. Det kræver gennemtænkte investeringer i grøn teknologi og ændringer i transportruter, og som hjælpeværktøj får speditøren femkomsten af nye teknologier som kunstig intelligens, blockchain og automatisering kan forvandle speditørbranchen. Mens de kan tilbyde muligheder for effektivisering og omkostningsbesparelser, kan de også kræve tilpasninger og investeringer i ny teknologi for at forblive konkurrencedygtig.

Mere information

Udfordringerne ændrer sig, og nye udfordringer opstår hele tiden. Det kræver fleksibilitet, risikostyring og en dybtgående forståelse af de forskellige markeder og politiske forhold.

På Repræsentantskabsmøde ’23 kommer vi omkring de mest centrale udfordringer. I erkendelse af at udfordringerne løbende udvikler og forandrer sig, har sekretariatet prioriteret aktualitet over egen bekvemmelighed. Programmet for dagen justeres hen over ferieperioden og et endeligt program udsendes sammen med de praktiske detaljer midt i august. Spørgsmål og kommentarer kan inden da rettes til Lars Bech, chef for politik og kommunikation, på lbec@dasp.dk

Bemærk at eftermiddagens og aftenens program er lagt i hænderne på vores kolleger i Nordjylland´, og det er den bedste garanti for et engagerende og livligt program.

RESERVER ALLEREDE NU PLADS

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde ’23 er åben, og du kan tilmelde dig her. Deltagelse i repræsentantskabsmøde, incl. frokost, og deltagelse i eftermiddags- og aftenarrangementer, incl middag, gratis for Danske Speditørers medlemmer. Der opkræves et “no show fee” ved fravær og manglende afbud.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: