Baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

Indhold

Med det stigende fokus på sikkerhed og cybersikkerhed er der også stigende opmærksomhed på den baggrundskontrol af forsendelserne som speditørerne skal varetage, og som de involverede speditører skal sikkerhedsgodkendes til.

Derfor inviterer Danske Speditører til webinar onsdag den 24. maj fra kl. 10.00 – 12.00

Ønsket om at sikre, at alle parter, der er involveret i luftfartssikkerhed, overholder strenge sikkerhedsstandarder og procedurer for at beskytte passagerer, besætningsmedlemmer og godsfragt er forståeligt, men et komplekst regelsæt baseret på blandt andet EU’s ”security-forordning” fra 2008, Luftfartslovens § 70A og Trafikstyrelsens reviderede vejledning – kombineret med en mere rigid fortolkning – gør det vanskeligt for speditørerne at tilrettelægge det fundamentale arbejde med deklarering og forsendelse.

På webinaret gennemgår Danske Speditører de relevante regler og bestemmelser, som gør Danske Speditørers medlemmer og ansatte, involveret i tilrettelæggelsen eller udførelsen af luftfragt-spedition, i stand til at udarbejde en tjek-liste.

Målgruppe

Ledende medarbejdere og IT medarbejdere der arbejder i speditionsvirksomheder der beskæftiger sig med luftfragt.

Varighed

Webinaret afholdes via Teams, og er fra kl. 10.00 – 12.00

Tilmelding

Vælg og klik på en tilgængelig dato neden under. Er der ingen datoer at vælge, er der ingen ledige datoer.