Beregning af kilometerafgift

Den 1. januar 2025 træder de nye regler for kilometerafgift i kraft. Det indebærer i første omgang, at lastbiler på 12 ton og derover skal betale en kilometerafgift ved kørsel på store dele af vejnettet.

Kilometerafgiften afhænger af, hvor meget CO2 den enkelte lastbil udleder, og derfor skal lastbilernes CO2-emissionsklasse registreres. CO2-emissionsklassen er altså et udtryk for, hvor meget driften af lastbilen belaster klimaet. 

Det er et krav fra EU, at lastbiler skal indplaceres i en af fem CO2-emissionsklasser, og det er landenes ansvar, at deres lastbilflåder inddeles i de fem CO2-emissionsklasser på baggrund af en teoretisk beregnet klimabelastning fra lastbilens energiforbrug under drift, også kaldet Tank-to-Wheel (fra tank til hjul). Det vil sige energiforbruget i lastbilen uden den CO2-udledning, som stammer fra fremstilling af drivmidlet (diesel, gas, el, brint mv.). 

De fem CO2-emissionklasser blev med direktivet nummereret fra 1 til 5. Hvert EU-Land har tillige ansvaret for, at afgiftssatserne i vejafgiftsordninger på deres vejnet afspejler lastbiltrafikkens klimabelastning. Medlemsstaterne skal indplacere konventionelle lastbiler med forbrændingsmotor i CO2-emissionsklasserne 1, 2 og 3. Lastbiler, som lever op til kriterierne for at være ”lavemissionslastbiler”, skal indplaceres i CO2-emissionsklasse 4, mens lastbiler, som lever op til kriterierne for at være ”nulemissionslastbiler”, skal indplaceres i CO2-emissionsklasse 5. 

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en vejledning  om indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser.

Såfremt du eller din virksomhed har spørgsmål relateret til den kommende kilometerafgift, så kan du finde mange svar her.  Bemærk dog kilometersatserne endnu ikke er nedsat sådan som det blev aftalt med den politiske aftale om en ny dieselafgift. Hvornår opdateringen med de korrekte satser sker vides p.t. ikke. Mandag den 3. juni har Danske Speditører møde med Sund & Bælt Holding, som står for implementering og drift af de IT-systemer og -rutiner som er nødvendige for beregningen og opkrævningen af kilometerafgiften. Hvis du har praktiske spørgsmål eller kommentarer til forbedringer, som Danske Speditører skal tage med til mødet med de ansvarlige, så er du velkommen til at kontakte Lars Bech i sekretariatet på tlf. 31 76 25 30 eller lbec@dasp.dk 

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: