Ændring af procedure for import af vin fra lande uden for EU

By |2021-06-08T16:42:27+02:0025. maj 2020|FAGPOLITISK RESULTAT|

På foranledning af Danske Speditører har Fødevarestyrelsen ændret proceduren for import af vin fra tredjelande. Danske Speditører har fået slået fast, at den nye procedure gælder for import af vin, hvor aftale om køb er indgået senest 16. juni 2020. Den nye procedure er blevet til som følge af Covid-19 pandemien, der medfører ustabile forhold i nogle tredjelande.

Afholdelse af tekniske orienteringsmøder om IT-systemerne på toldområdet

By |2021-03-24T16:38:57+01:001. december 2019|FAGPOLITISK RESULTAT|

Efter langvarigt pres fra Danske Speditører indbyder de danske toldmyndigheder nu til tekniske orienteringsmøder, der skal give speditionsfirmaer og andre virksomheder mulighed for at tilpasse og udvikle løsninger, der er kompatible med de kommende IT-systemer bag den danske implementering af EU-Toldkodeksen. Møderækken startes i januar 2020.

Dispensationen til at rekruttere gymnasialt uddannede forlænget til 2023

By |2021-03-24T16:40:34+01:0024. november 2018|FAGPOLITISK RESULTAT|

Ved årsskiftet 2017/2018 udråbte Danske Speditører forlængelsen af dispensationen til at ansætte gymnasialt uddannede (studenter) i en to-årig uddannelsesaftale til at være vores absolutte fagpolitiske topprioritet i 2018. Den har vi indfriet i november 2018, hvor forligskredsen på Christiansborg efter massivt lobbyarbejde fra Danske Speditører har besluttet, at forlænge dispensationen frem til 2023. Den stod ellers til at udløbe i sommeren 2020. Og den overgangsordning blev egentligt kun indført, da erhvervsuddannelsesreformen så dagens lys, fordi Danske Speditører pressede voldsomt på allerede i 2013 og 2014. Nu er det altså anden gang, at vi får vores vilje på det punkt.

Tomme containere og andre tomme lasteenheder betragtes som kombineret transport

By |2021-03-24T15:04:53+01:0024. marts 2018|FAGPOLITISK RESULTAT|

Efter pres fra Danske Speditører har Transportministeriet i forbindelse med en revision af bekendtgørelsen om såkaldt kombineret transport givet en indrømmelse, der betyder meget for speditionsvirksomhederne. I modsætning til tidligere betragtes "transport af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere" fra 1. juli 2018 som kombineret transport, "såfremt de tomme lasteenheder er genstand for omsætning dokumenteret ved et trnsportdokument". Efter vores opfattelse er det ubetinget et fremskridt for arbejdet med at skabe effektive transport- og logistikløsninger til gavn og glæde for transportkøbernes konkurrencekraft – og dermed for væksten og beskæftigelsen i samfundet.

Deadline for EU-toldkodeksen er opgivet

By |2021-03-24T15:05:57+01:0024. december 2017|FAGPOLITISK RESULTAT|

Skatteministeriet har meddelt, at EU-kommissionen har besluttet at opgive 2020 som deadline for, hvornår alle dele af EU-toldkodeksen skal være fuldt indført i alle medlemslande. EU-kommissionen har i december 2017 offentliggjort et forslag om tillade medlemslandene en langt senere implementering. Dette forslag vil i løbet af kort tid blive behandlet og vedtaget efter alle kunstens regler i EU-systemet i Bruxelles, hvorefter det bliver officiel EU-politik, som vil gælde i samtlige medlemslande. De danske toldmyndigheder har meddelt, at man i Danmark næppe vil kunne nå at være klar med det hele før 2023-2024. Dermed er kritikken fra først Danske Speditører og senere andre erhvervsorganisationer blevet imødekommet.

Samtlige 16 toldekspeditionssteder bevares

By |2021-03-24T15:07:32+01:0024. november 2017|FAGPOLITISK RESULTAT|

Efter pres fra først og fremmest Danske Speditører har Skatteministeriet meddelt, at alle 16 nuværende toldekspeditionssteder opretholdes. Dermed er kritikken af planerne om at lukke toldekspeditionssstederne i Middelfart, Aalborg og Kvistgaard blevet imødekommet. Dermed slipper virksomhederne for at køre lange omveje for at stille med godset hos toldmyndighederne.

Danske Speditører er førende på toldområdet

By |2021-03-24T15:10:09+01:0024. januar 2017|FAGPOLITISK RESULTAT|

Som den eneste erhvervsorganisation har Danske Speditører været inddraget i formuleringen af den nye officielle vision for fremtidens danske toldadministration. Det skete i januar 2017. Danske Speditører er stolt over at have bidraget til visionen, for visionen er udtryk for nytænkning på området.

EU-Toldkodeks: Kun med fuld IT-understøttelse

By |2021-03-24T15:11:25+01:0024. november 2016|FAGPOLITISK RESULTAT|

I første omgang er alle administrativt tunge og økonomisk krævende dele af EU-toldkodeksen, der blev implementeret herhjemme 1. maj 2016, reelt blevet udsat efter pres fra Danske Speditører. Det er sket med henvisning til slet og ret manglende IT-understøttelse. Det drejer sig om især økonomisk sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO. Fra 1. januar 2017 skal der dog stilles sikkerhed for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO, men dette kommer kun til at omfatte bevillingshavere, der har fået bevilling til MIO efter 1. maj 2016. Efter pres fra bl.a. Danske Speditører er ordningen dog blevet strikket sammen på en nem måde, idet bevillingshaverne skal betale 10 kroner pr. indgivet angivelse. Det er en klar forbedring i forhold til, hvad Skatteministeriet oprindeligt havde lagt op til.

Go to Top