Fagudvalg

Fagudvalgene udgør et vigtigt og uundværligt element i Danske Speditørers faglige arbejde. Det er her, at de afgørende faglige problemer og udfordringer prioriteres og drøftes. Det er her, at løsningerne udvikles og implementeres.

Vores viden styrkes gennem et godt samarbejde, hvor fokus er at skabe holdbare løsninger til gavn for alle parter.

For at sikre optimal brug af den viden og ekspertise som Fagudvalgene besidder, er der til hvert Fagudvalg tilknyttet et Netværk, som medlemmer af Danske Speditører kan få adgang til.

Fagudvalgenes formål

Netværksgrupperne, også kaldet fagudvalg, er den faglige forankring i Danske Speditørers daglige virke og politiske arbejde. Når faglige udfordringer for branchen opstår, inddrages fagudvalgene i foreningens arbejde. Det kan eks. være EU vejpakken, som fagudvalg vej og bane fokuserer på. Nye IT systemer hos Toldstyrelsen som fagudvalg told holder øje med, eller nye regler på uddannelsesområdet som fagudvalg uddannelse er involveret i. Hver gang en faglig udfordring skal løses, bidrager fagudvalgene med deres kompetencer. Eksempelvis har fagudvalg logistik været drivkraften bag den nye manual “Danske Speditørers guide for Co2 beregning og deklaration”

Fagudvalgene er for alle medlemmer af Danske Speditører, og har du interesse i at være med i et af dem, venligst skriv mail til Jakob Størling på jst@dasp.dk

Fagudvalg Logistik

Fagudvalg Luft

Fagudvalg Sø

Fagudvalg Told

Fagudvalg Uddannelse

Fagudvalg Vej & Bane

Fagudvalg Økonomi & Finans

Young Freight Forwarders