Fagudvalg Told2024-04-09T15:18:23+02:00

Fagudvalg Told

Vision for Danske Speditørers fagudvalg told:

At skabe de bedste rammer og betingelser for toldarbejdet i Danmark

Mission:

Via samarbejde med offentlige myndigheder skal fagudvalg told skabe rammerne for effektivt toldarbejde, til glæde for dansk erhvervsliv og myndigheder.

Vi skal have fokus på at øge viden og kompetencer om told i danske virksomheder.

Vi skal skabe effektive rutiner, arbejdsgange, informationsflows og gennemsigtighed i reglerne for toldområdet i tæt samarbejde med myndighederne.

Vi skal have fokus på udvikling i toldarbejdet, og være bindeleddet mellem dansk erhvervsliv og myndighederne.


Arbejdsopgaver:

Følgende – uprioriterede – problemstillinger primære arbejdsområder:

  • Tæt dialog med Toldstyrelsen omkring implementering af nye IT systemer. Første implementering var importsystemet 1. juli 2021 og det fortsætter frem til 2024
  • Medlem og deltager på Toldstyrelsens møder i Toldkontaktudvalget
  • Afholdelse af en årlig toldkonference
  • Løbende dialog med Toldstyrelsen omkring aktuelle problemstillinger ex. antallet af toldkontroller, tilbageholdelsestid af gods udtaget til kontrol, dokumentation, nedbrud i IT systemer, udvikling af nødberedskaber- og procedurer og meget mere

Medlemmer

Carsten Segalt

Fokus er øget samarbejde med Toldstyrelsen

DSV Air & Sea
tlf. 7367 1231

Jeannette Dinsen

Fokusområder er uddannelse, rekruttering og implementering af IT systemer

Kuehne + Nagel A/S
tlf. 3699 3677

Sandra Buttgereit

Fokus er udvikling af vidensbank,  Toldkonferencen og repræsentant i Toldkontaktudvalget hos Toldstyrelsen

Norsea Denmark A/S 
tlf. 7912 8975

Claus Bo Larsen

Fokus er øget samarbejde med Toldstyrelsen og repræsentant i Toldkontaktudvalget hos Toldstyrlsen

Blue Water Shipping A/S
tlf. 7913 4214

Thomas Byrsing

Leman A/S
tlf. 6020 8352

Lene Honoré

Repræsentant i Toldkontaktudvalget hos Toldstyrelsen

DHL Global Forwarding (Denmark) A/S
tlf. 3690 5500

Jytte Jacobsen

Formand
Fokusområder er implementering af IT systemer, uddannelse, rekruttering og vidensdeling blandt medlemmer

FairTrans A/S
tlf. 7368 7713

Nyheder – Fagudvalg Told

PRESSEMEDDELELSE: Nuværende toldsystem ”levetidsforlænges”

4. oktober 2023|Tags: |

Toldstyrelsen i dag har orienteret Danske Speditører om, at det nuværende eksportsystem (E-Export) ikke lukkes som planlagt i efteråret 2023, men forventeligt førstlukkes 1. maj 2024 Det er en beslutning Danske Speditører bifalder, og som vi gennem længere tid har været i dialog med Toldstyrelsen om. Beslutningen har foranlediget nedenstående pressemeddelelse, som er sendt til medierne.

Go to Top