Lokalforeninger

Danske Speditører er opdelt i 7 lokalforeninger. Som medlem af Danske Speditører er man automatisk også medlem af de respektive lokaleforeninger hvor virksomheden er repræsenteret.

Arbejdet i lokalforeningerne er frivilligt, og de arbejder primært indenfor områder som eks. afholdelse af lokale arrangementer/netværksmøder med både fagligt (ex sidste nyt om NSAB 2015, EU vejpakke, køre/hviletidsregler, told mm) og socialt indhold, elevdage hvor speditøreleverne kommer på div. virksomhedsbesøg, fokus på uddannelse og rekruttering af elever, deltagelse på uddannelsesmesser og meget mere.

Lokalforeninger

Danske Speditører er opdelt i 7 lokalforeninger. Hver forening har sin egen bestyrelse, og bestemmer hvilke aktiviteter de ønsker at lave.

Lokalforeningerne har til formål at varetage særlige lokale interesser, arbejde for et øget kendskab til speditions- og transportbranchen i deres lokalområde samt at være arrangør af lokale faglige- eller sociale arrangementer.

Nedenfor kan ses eksempler på de arrangementer lokalforeningerne afholder

Danske Speditører Nord

Københavns Speditørforening

Speditørforening Lillebælt

Esbjerg Speditørforening

Danske Speditører Midtjylland

Danske Speditører Østjylland

Padborg Speditørforening