Generalforsamlig i Speditørforening Lillebælt

 

Speditørforening Lillebælt afholder generalforsamling tirsdag den 24. maj 2022 kl. 11.00. Indstilling til bestyrelse og forslag skal meddeles pr. mail til jst@dasp.dk senest 14 dage inden afholdelse.

På generalforsamlingen får du efterfølgende mulighed for at høre indlæg af Joakim Ditlev, messbar. der fortæller lidt om hvordan du skaber resultater når salg og marketing trækker i samme retning.

Hør om hvordan alt for få logistikvirksomheder for alvor måler på deres salgs- og marketingindsats. Og endnu færre har blik for samspillet mellem marketing og salg.

Det kan gøres bedre – ikke mindst takket være den digitale verden, vi lever i. Hør, hvordan I som virksomhed kan arbejde på at koble salg og marketing bedre sammen, så de bidrager til at styrke forretningen.

Du hører om:

* Hvordan I kan måle marketings værdi

* En konkret model for samarbejde mellem marketing og salg

* Hvordan I simpelt kan få salg og marketing til at trække i samme retning

Efter indlægget byder Speditørforening Lillebælt på frokost.

Målgruppe

Ledelse og medarbejdere i medlemsvirksomheder under Speditørforening Lillebælt

Varighed

Generalforsamlingen starter kl. 11.00 med indskrivning fra kl. 10.45.

Frokost kl. 12.00

Pris

Gratis

Medlemspris

Gratis

Program

Tid Indhold
10.45 Indskrivning
11.00 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
 3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand/kasserer. Formand Steffan Ploog, BWS er på valg, og modtager genvalg
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hele bestyrelsen er på valg, og er som følger:
 • Henriette Kildegaard, IDS Spedition
 • Helle Marcussen, Schenker
 • René Juhl Asmussen, Wallenborn Scandinavia
 • Jesper Kongsted, NTG Terminals
 • Jan Brüggert, NTG Continent
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt
11.30 Indlæg ved Joakim Ditlev – Skab resultater ved at få salg og marketing til at trække i samme retning
12.00 Frokost

Tilmelding