Medlemskab

Det er nemt at søge om optagelse i Danske Speditører, men da medlemskab af foreningen i sig selv er et kvalitetsstempel, foreskriver vedtægterne en række formelle optagelseskrav.

Transportfirmaer skal derfor nyde et godt omdømme i branchen samt drive virksomheden i selskabsform og på et højt etisk niveau. Det er endvidere en forudsætning for optagelse, at virksomheden udbyder serviceydelser/transportrelaterede ydelser på det frie transportmarked og er konsolideret i betryggende grad. Du kan læse mere om kriterierne for optagelse i Danske Speditører som ordinært, associeret eller passivt medlem her.

Som medlem af Danske Speditører er virksomhederne forpligtet til at følge Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) samt at tegne og opretholde en speditøransvarsforsikring.

Læs mere om optagelseskriterier her

Ansøgning om optagelse

Optagelse i Danske Speditører sker efter ansøgning.

  • Ansøgningsskemaet sendes med almindelig post eller via e-mail til info@dasp.dk. Når ansøgningen er modtaget, sender sekretariatet den videre i høring til den respektive lokalforening.

  • Lokalforeningen kommer herefter med en indstilling til Hovedbestyrelsen, om de finder, ansøgningen kan imødekommes eller ej.

  • Når lokalforeningens indstilling er modtaget, træffer Hovedbestyrelsen en endelig afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

  • Normalt vil det tage ca. 1½ måned at behandle en ansøgning.

Hent ansøgningsskemaet her

Priser – ordinært og associeret medlemskab

Det koster DKK 15.000 i indmeldelsesgebyr at blive optaget i Danske Speditører. Indskuddet kan, efter eget valg, betales i tre rater af DKK 6000 over tre år.

Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning ud fra den enkelte virksomheds samlede lønsum. Virksomhedens samlede lønsum er inklusiv filialer og ”datterselskaber”. Du kan læse mere i foreningens indskuds- og kontingentregulativ her, som vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2020.

Minimumskontingent DKK 12.500.

Herefter betales udover minimumskontingentet tillæg ud fra følgende procentsatsers:

Lønsum

  • DKK 2-20 mio. tillægges 0,2365 %
  • DKK 20-40 mio. tillægges 0,0915 %
  • DKK 40-80 mio. tillægges 0,0465 %
  • DKK over 80 mio. tillægges 0,0365 %.

Endelig vil kontingentet blive reguleret i henhold forbrugerprisindekset.

Læs mere om kontingentberegningen her

Priser – passivt medlemskab

Det koster minimum DKK 10.500 med tillæg af den relevante lønsum for speditions- og logistikdelen samt tillæg af den forholdsmæssige lønsum for administrativt personale.

Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

Medlemsfordele

Branchespecifikke Nyheder

Få faglige relevante nyheder direkte i din mailboks hver uge

Klik her og se mere

Netværk

Danske Speditørers fagudvalg, lokal- & special foreninger.

Klik her og læs mere

Juridisk hotline

Få viden fra vores juridiske afdeling, vores videnbank og foreningens fageksperter.

Klik her og læs mere

Code of Conduct

Danske Speditørers code of conduct der sikrer ordentlige arbejdsforhold

Klik her og læs mere

Partnerskabsaftaler

Fordelagtige tilbud via eksterne samarbejdspartnere.

Klik her og læs mere

Medlemsarrangementer

Gratis medlemsarrangementer for medlemmer af Danske Speditører.

Klik her og læs mere

Vedtægter & regulativer

Vedtægter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Klik her og download samlede vedtægter

Valgregulativ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Klik her og download valgregulativ

Indskuds- og kontingentregulativ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Klik her og download dokument