Bliv medlem

Det er nemt at søge om optagelse i Danske Speditører, men da medlemskab af foreningen i sig selv er et kvalitetsstempel, foreskriver vedtægterne en række formelle optagelseskrav.

Transportfirmaer skal derfor nyde et godt omdømme i branchen samt drive virksomheden i selskabsform og på et højt etisk niveau. Det er endvidere en forudsætning for optagelse, at virksomheden udbyder serviceydelser/transportrelaterede ydelser på det frie transportmarked og er konsolideret i betryggende grad. Du kan læse mere om kriterierne for optagelse i Danske Speditører som ordinært, associeret eller passivt medlem her.

Som medlem af Danske Speditører er virksomhederne forpligtet til at følge Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) samt at tegne og opretholde en speditøransvarsforsikring.

Services og ydelser fra Danske Speditører

Som medlem af Danske Speditører har du mulighed for at benytte dig af en række services og ydelser. Adgangen er afhængig af hvilken type medlemskab du har.

Passivt medlemskab giver adgang til brugen af NSAB2015

Ordinært/Associeret medlemskab giver dig adgang til en lang række ydelser og services, eks. gratis juridisk hotline både indenfor transportjura, told og HR. Dette kan du læse meget mere om i vores ydelseskatalog.

Ansøgning om optagelse

Optagelse i Danske Speditører sker efter ansøgning.

  • Ansøgningsskemaet sendes med almindelig post eller via e-mail til info@dasp.dk. Når ansøgningen er modtaget, sender sekretariatet den videre i høring til den respektive lokalforening.

  • Lokalforeningen kommer herefter med en indstilling til Hovedbestyrelsen, om de finder, ansøgningen kan imødekommes eller ej.

  • Når lokalforeningens indstilling er modtaget, træffer Hovedbestyrelsen en endelig afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

  • Normalt vil det tage ca. 1½ måned at behandle en ansøgning.

Priser – ordinært og associeret medlemskab

Det koster DKK 15.000 i indmeldelsesgebyr at blive optaget i Danske Speditører. Indskuddet kan, efter eget valg, betales i tre rater af DKK 6000 over tre år.

Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning ud fra den enkelte virksomheds samlede lønsum. Virksomhedens samlede lønsum er inklusiv filialer og ”datterselskaber”. Du kan læse mere i foreningens indskuds- og kontingentregulativ her, som vedtaget på generalforsamlingen 12. maj 2021.

Minimumskontingent DKK 12.938.

Herefter betales udover minimumskontingentet tillæg ud fra følgende procentsatsers:

Lønsum

  • DKK 2-20 mio. tillægges 0,2448 %
  • DKK 20-40 mio. tillægges 0,0947 %
  • DKK 40-80 mio. tillægges 0,0481 %
  • DKK over 80 mio. tillægges 0,0378 %.

Endelig vil kontingentet blive reguleret i henhold forbrugerprisindekset.

Priser – passivt medlemskab

Det koster minimum DKK 10.868 med tillæg af den relevante lønsum for speditions- og logistikdelen samt tillæg af den forholdsmæssige lønsum for administrativt personale.

Kontingentberegningen beregnes i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

Medlemsservice

Branchespecifikke Nyheder

Få faglige relevante nyheder direkte i din mailboks hver uge

Danske Speditørers produktkatalog

Læs om alle services og ydelser Danske Speditører leverer

Netværk

Danske Speditørers fagudvalg, lokal- og specialforeninger.

CO2 beregner, manual og klima

Danske Speditørers rådgivning til hvordan du laver CO2 beregninger ved transport af gods.

Juridisk hotline

Få viden fra vores juridiske afdeling, vores videnbank og foreningens fageksperter.

Code of Conduct

Danske Speditørers code of conduct der sikrer ordentlige arbejdsforhold

Partnerskabsaftaler

Fordelagtige tilbud via eksterne samarbejdspartnere – fx. brændstof, hotelaftaler

NSAB og dokumentsalg

Hent NSAB 2015 og læs om salg af FIATA dokumenter og kautioner.

Vedtægter & regulativer

Indskuds- og kontingentregulativ