EU-brancheanbefalinger for CO2-reduktion

EU-kommissionen har netop offentliggjort anbefalingen om at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 90 procent inden 2040 for at opnå klimaneutralitet senest i 2050

Kommissionens anbefaling fastsætter de politiske betingelser, der er nødvendige for at indfri målet om klimaneutralitet, og samtidig sikre, at konkurrencen – også internationalt – foregår på lige vilkår.

I transportsektoren opnås målet ved at implementere “Fit for 55”-foranstaltninger, der kombinerer teknologiske løsninger og afgifter på CO2-udledning med et effektivt og sammenhængende multimodalt transportsystem. Forventningen er, at det vil reducere emissionerne med næsten 80 procent inden 2040 i forhold til 2015.

EU-kommissionen er opmærksom på behovet for betydelige investeringer i nyt materiel – særligt lastbiler – og udbygning af den nødvendige infrastruktur til tankning og opladning, for at det kan lykkes at dekarbonisere sektoren.

Endelig vil Kommissionen presse på for ambitiøse foranstaltninger for dekarbonisering på globalt plan herunder global prissætning af CO2-udledningen for både søfart og luftfart.

Danmark på vej
Efter vinterferien skal Folketinget behandle et lovforslag, der klargør dansk lovgivning til udrulningen af den nødvendige infrastruktur til alternative drivmidler til transport i hele landet. I praksis drejer det sig om EU-bestemmelserne om blandt andet fælles tekniske specifikationer og krav til brugerinformation, datalevering og betalingen af infrastrukturinvesteringerne.

FAKTA: ”Fit for 55” på 1 minut

Forslagene i ”Fit for 55” er udarbejdet for at tackle nogle af Europas vigtigste klimaudfordringer:

Afhængigheden af fossile energikilder som benzin, gas og olie skal reduceres.

Virksomheder og enkeltpersoner skal presses til at opgradere eller reducere produktionen og forbruget af kulstofintensive varer ved at gøre hvert kilo drivhusgasemission dyrere år for år.

Ønske om, at elproduktionen fra vind-, sol- og vandkraft skal stige.

Nye køretøjer skal køre på elektricitet eller udlede meget lave niveauer af drivhusgasser. Der skal også være bedre opladningsfaciliteter i hele EU.

Målet er at reducere drivhusgasudledningerne med 55 % inden 2030. Omstillingen skal gå hurtigt, og det stiller store krav til virksomheder og borgere. Nogle grupper i samfundet kan drage fordel af den hurtige omstilling, mens andre stilles ugunstigt af ”Fit for 55”-pakken.

EU har derfor også oprettet en social klimafond for at garantere en vis beskyttelse af dem, der rammes negativt.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om at reducere drivhusgasemissionerne med 70 procent inden 2030, hvilket er mere vidtrækkende end det europæiske mål på 55 procent.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: