Indlæser Begivenheder

PROGRAM:

Kl. 14.15 DELTAG VIA MØDEINDKALDELSE
Kl. 14.25 VELKOMST
Kl. 14.30 GENERALFORSAMLING
Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne regnskabsår
3. Foreningens regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget, herunder evt. kontingent
6. Evt. valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af evt. revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes fremlagt på general­forsamlingen samt forslag til valg af besty­relsesmedlemmer, skal være be­styrelsen i hænde senest 14 dage forud for general­forsamlingens afholdelse – forslag sendes til riba@dasp.dk.

Del denne historie, Vælg din platform!

Go to Top