Fagpolitisk arbejde2021-07-29T13:36:55+02:00

Fagpolitisk arbejde

Vores mål er at skabe merværdi for medlemmerne. Et af midlerne er at følge den politiske udvikling i Danmark, EU og den store verden. Vi gør brug af “den direkte indflydelseskanal” til ministre, partiernes ordførere, embedsmædene og andre meningsdannere. Skønner vi, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, bruger vi også “den indirekte indflydelseskanal”, hvor fokus ligger på at bruge pressen til at påvirke offentligheden og dermed politikernes vælgere.

I Danmark

Danske Speditører holder kontakt med Christiansborg og ministerierne  samt interesseorganisationerne for at være opdateret på det politiske område og sikre medlemmernes interesser.

Danske Speditører er som brancheorganisation medlem af Dansk Erhverv og bor til leje hos Dansk Erhverv i børsbygningen i København. Med tilknytningen til en af landets største erhvervsorganisationer står vi stærkt i tværgående politiske spørgsmål. Via medlemskabet har viadgang til et stort og velfungerende serviceapparat.

Internationalt

Danske Speditører følger med i den politiske udvikling i EU-maskineriet i Bruxelles, hvor der udvikles politik med relevans for handel, logistik og infrastruktur.

Derudover er vi medlem af den verdensomspændende speditørforening FIATA, som varetager speditørernes interesser i bl.a. FN og WTO (World Trade Organization).

Sådan arbejder vi

Danske Speditører arbejder for at det skal være nemmere og mindre bureaukratisk at drive logistik- og speditionsvirksomhed i Danmark. Det vil gavne alt og alle – både speditørernes kunder i industrien, varemodtagerne, produktiviteten, væksten og beskæftigelsen!

Vi er branchens politiske talerør, og arbejder via:

  • Et tæt samarbejde med udvalgte og relevante transportpolitiske politikere på Christiansborg

  • Et tæt samarbejde med udvalgte medlemmer af EU-parlamentet

  • Et tæt samarbejde med andre brancheorganisationer og relevante myndigheder

  • Deltagelse i relevante myndighedsudvalg og arbejdsgrupper

  • Et tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere

  • Vi er en høringsberettiget brancheforening i forhold til national og international lovgivning

  • En politisk struktur med medlemsbesatte Fagudvalg og Lokalforeninger

Fagpolitiske resultater

Tomme containere og andre tomme lasteenheder betragtes som kombineret transport

24. marts 2018|FAGPOLITISK RESULTAT|

Efter pres fra Danske Speditører har Transportministeriet i forbindelse med en revision af bekendtgørelsen om såkaldt kombineret transport givet en indrømmelse, der betyder meget for speditionsvirksomhederne. I modsætning til tidligere betragtes "transport af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere" fra 1. juli 2018 som kombineret transport, "såfremt de tomme lasteenheder er genstand for omsætning dokumenteret ved et trnsportdokument". Efter vores opfattelse er det ubetinget et fremskridt for arbejdet med at skabe effektive transport- og logistikløsninger til gavn og glæde for transportkøbernes konkurrencekraft – og dermed for væksten og beskæftigelsen i samfundet.

Deadline for EU-toldkodeksen er opgivet

24. december 2017|FAGPOLITISK RESULTAT|

Skatteministeriet har meddelt, at EU-kommissionen har besluttet at opgive 2020 som deadline for, hvornår alle dele af EU-toldkodeksen skal være fuldt indført i alle medlemslande. EU-kommissionen har i december 2017 offentliggjort et forslag om tillade medlemslandene en langt senere implementering. Dette forslag vil i løbet af kort tid blive behandlet og vedtaget efter alle kunstens regler i EU-systemet i Bruxelles, hvorefter det bliver officiel EU-politik, som vil gælde i samtlige medlemslande. De danske toldmyndigheder har meddelt, at man i Danmark næppe vil kunne nå at være klar med det hele før 2023-2024. Dermed er kritikken fra først Danske Speditører og senere andre erhvervsorganisationer blevet imødekommet.

Samtlige 16 toldekspeditionssteder bevares

24. november 2017|FAGPOLITISK RESULTAT|

Efter pres fra først og fremmest Danske Speditører har Skatteministeriet meddelt, at alle 16 nuværende toldekspeditionssteder opretholdes. Dermed er kritikken af planerne om at lukke toldekspeditionssstederne i Middelfart, Aalborg og Kvistgaard blevet imødekommet. Dermed slipper virksomhederne for at køre lange omveje for at stille med godset hos toldmyndighederne.

Go to Top