Netværk

Du kan se de 8 aktive fagudvalg under Danske Speditører her. Hvert fagudvalg mødes 2-3 gange om året, med hvor faglig relevante udfordringer bliver diskuteret og nyheder delt.

Fagudvalgenes formål

Netværksgrupperne, også kaldet fagudvalg, er den faglige forankring i Danske Speditørers daglige virke og politiske arbejde. Når faglige udfordringer for branchen opstår, inddrages fagudvalgene i foreningens arbejde. Det kan eks. være EU vejpakken, som fagudvalg vej og bane fokuserer på. Nye IT systemer hos Toldstyrelsen som fagudvalg told holder øje med, eller nye regler på uddannelsesområdet som fagudvalg uddannelse er involveret i. Hver gang en faglig udfordring skal løses, bidrager fagudvalgene med deres kompetencer. Eksempelvis har fagudvalg logistik været drivkraften bag den nye manual “Danske Speditørers guide for Co2 beregning og deklaration”

Fagudvalgene er for alle medlemmer af Danske Speditører, og har du interesse i at være med i et af dem, venligst skriv mail til Jakob Størling på jst@dasp.dk

Fagudvalg Logistik

Fagudvalg Luft

Fagudvalg Sø

Fagudvalg Told

Fagudvalg Uddannelse

Fagudvalg Vej & Bane

Fagudvalg Økonomi & Finans

Young Freight Forwarders

Lokalforeninger

Danske Speditører er opdelt i 7 lokalforeninger. Hver forening har sin egen bestyrelse, og bestemmer hvilke aktiviteter de ønsker at lave.

Lokalforeningerne har til formål at varetage særlige lokale interesser, arbejde for et øget kendskab til speditions- og transportbranchen i deres lokalområde samt at være arrangør af lokale faglige- eller sociale arrangementer.

Nedenfor kan ses eksempler på de arrangementer lokalforeningerne afholder

Danske Speditører Nord

Københavns Speditørforening

Speditørforening Lillebælt

Esbjerg Speditørforening

Danske Speditører Midtjylland

Danske Speditører Østjylland

Padborg Speditørforening

Specialforeninger

Danske Speditører har en række specialforeninger, som dækker specifikke fagområder.

Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF)

Danske Luftfragtspeditørers Forening er en specialforening med særligt fokus på varetagelse af luftfragtspeditørernes interesser.

Nordisk Speditørforbund (NFS)

Nordisk Speditørforbund er en sammenslutning af de nationale speditørforeninger i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NFS står bl.a. bag NSAB2015.