Krav om intern whisteblowerordning

Fra 17. december 2023 bliver det lovpligtigt for virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte, at have implementeret en intern whistleblowerordning.

Den 17. december 2023 bliver det lovpligtigt for virksomheder med over 50 ansatte, at have implementeret en intern whistleblowerordning.

Lovgivningen om beskyttelse af whistleblowere stammer fra EU, der i 2019 gennemførte et whistleblowerdirektiv, der har til formål at beskytte whistleblowere, altså personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Det direktiv har Folketinget implementeret i Lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven trådte i kraft den 17. december 2021, hvor de første virksomheder blev forpligtet til at etablere interne whistleblowerordninger. Nu – 2 år efter – bliver virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte også omfattet af reglerne, og skal fra 17. december 2023 have implementeret en intern whistleblowerordning.

Læs Justitsministeriets vejledning til virksomheder her

Hvad betyder det for min virksomhed?

For virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte, betyder det at man skal:

1. Implementere en sikker indberetningskanal, der overholder GDPR-reglerne, fx Whistleblower Softwares platform
2. Udarbejde en procedure for håndtering af indberetninger, og udpege en whistleblowerenhed, der skal håndtere indberetninger

3. Udarbejde en whistleblowerpolitik, se fx Danske Speditørers skabelon

Alt sammen skal selvfølgelig kommunikeres ud i virksomheden.

 

Informationsmøde den 6. december

Se eller gense vores informationsmøde om whistleblowerordning afholdt i samarbejde med Whistleblower Software her