Compliance – ADR

Alt transport af farligt gods skal følge reglerne i ICAO-TI Technical Instructions for the safe Transport of Dangerous Goods by Air seneste udgave, samt Bekendtgørelse 763 af 11. juli 2008.

Ønskes der oplysninger om indholdet af ICAO-TI, kan der rettes henvendelse til den ansvarlige luftfartsinspektør for farligt gods på e-mail.

Trafikstyrelsen

Farligt gods

Tlf.: +45 72218800

farligtgods@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen

FInd yderligere oplysninger på Trafikstyrelsens hjemmeside her

Webinarer

Webinar om ADR 9. marts 2021

 

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.