Compliance – Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø dækker over flere områder, som man som virksomhed skal være compliant på.

Herunder gennemgår vi de væsentligste temaer indenfor arbejdsmiljø.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Arbejdsmiljøorganisation

På alle virksomheder med mellem 10 og 34 ansatte skal der være en arbejdsmiljøorganisation i et niveau. Hvis der på jeres virksomhed er 35 eller flere ansatte, skal jeres arbejdsmiljøorganisationen være i to niveauer.

En arbejdsmiljøorganisation i et niveau består af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter og en eller flere udpegede arbejdsledere med arbejdsgiver eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på vegne af arbejdsgiveren, og vi anbefaler derfor, at den øverste ledelse altid er repræsenteret i arbejdsmiljøorganisationen. Formanden kan fungere som både formand og repræsentant for arbejdslederne.

En arbejdsmiljøorganisation i to niveauer består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt et eller flere udvalg. Det betyder, at I skal etablere en eller flere arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af én udpeget arbejdsleder og én valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsgiver eller dennes repræsentant, som er formand for udvalget, og arbejdsmiljøgruppens eller arbejdsmiljøgruppernes medlemmer. Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig to medlemmer og arbejdsmiljølederne i arbejdsmiljøgrupperne mellem sig to medlemmer til arbejdsmiljøudvalget.

Fysisk arbejdsmiljø

APV – arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er et godt værktøj, som kan give jer et overblik over virksomhedens arbejdsmiljø. En APV skal laves hvert 3. år, eller når der sker ændringer i virksomheden med betydning for arbejdsmiljøet. Når man udarbejder en APV, skal virksomhedens arbejdsmiljøorganisation være inddraget i både planlægning og udførelse.

Kommer Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg i jeres virksomhed, vil de spørge efter jeres APV. Derfor skal I sørge for at have skriftlig dokumentation på gennemførelsen, uanset om I fandt arbejdsmiljøproblemer eller ej under kortlægningen.

Der findes særlige APV-spørgeskema og tjekliste ved arbejde indenfor godstransport – altså hvis virksomhedens drift er vognmandsvirksomhed eller lign. Materialet findes nedenfor.

Læs mere om APV på Arbejdstilsynets hjemmeside nedenfor

Arbejdsstedets indretning

Find gode råd og vejledning om indretning af arbejdspladser, herunder også hjemmearbejdspladsen nedenfor, og hent faktaark om indregning af kontoret og skærmarbejdspladsen.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet kan kun føre tilsyn med og afgive påbud om problemer relateret til det psykiske arbejdsmiljø, som direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. Det betyder, at Arbejdstilsynet kan og skal føre tilsyn med følgende forhold:

• Stor arbejdsmængde eller tidspres

• Vold og trussel om vold

• Traumatiske hændelser

• Høje følelsesmæssige krav

• Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte tidspunkter

• Fysiske forhold, fx arbejdsstedets indretning, støj temperaturer

• Isoleret arbejde

• Ensidigt belastende arbejde

• Mobning og chikane

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.