Compliance – CBAM

Den 1. oktober 2023 trådte forordningen om EU’s CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) i kraft i sin første fase. Ordningen vil være fuldt indfaset 1. januar 2026.

Speditøren er ikke som udgangspunkt ansvarlig for at udfærdige CBAM-opgørelser og foretage rapporteringen for det gods som importeres til EU, men vi oplever at flere og flere speditører bliver kontaktet af kunder, der ønsker at speditøren hjælper med denne opgave.

CBAM er relevant for virksomheder, som importerer bestemte varer til EU, som har en værdi på over 150 euro pr. sending. Følgende produktkategorier er omfattet: jern og stål, aluminium, cement, gødningsstoffer, brint og elektricitet m.fl.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Den 1. oktober 2023 trådte forordningen om EU’s CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) i kraft i sin første fase. Ordningen vil være fuldt indfaset 1. januar 2026.

Speditøren er ikke som udgangspunkt ansvarlig for at udfærdige CBAM-opgørelser og foretage rapporteringen for det gods som importeres til EU, men vi oplever at flere og flere speditører bliver kontaktet af kunder, der ønsker at speditøren hjælper med denne opgave.

CBAM er relevant for virksomheder, som importerer bestemte varer til EU, som har en værdi på over 150 euro pr. sending. Følgende produktkategorier er omfattet: jern og stål, aluminium, cement, gødningsstoffer, brint og elektricitet m.fl.

Speditørens ansvar

Importøren kan udpege en direkte eller indirekte toldrepræsentant (efter reglerne i EU-toldkodeksen 952/2013 artikel 18) til at foretage CBAM-rapporteringen m.v.

Hvis man er direkte repræsentant, handler man i en anden persons navn og på en anden persons vegne, mens man som indirekte repræsentant handler i eget navn, men på en anden persons vegne.

Det betyder i relation til CBAM for EU-baserede importører, at:

– Er man direkte repræsentant, så er importøren ansvarlig for CBAM-indberetningen

– Er man indirekte repræsentant overgår ansvaret for CBAM-indberetningen til repræsentanten, og man anses for at være CBAM-klarerer

Det betyder i relation til CBAM for ikke EU-baserede kunder, at:

– Er man indirekte repræsentant for importøren, er man forpligtet til at sørge for CBAM-indberetningen, og man anses for at være CBAM-klarerer

Når man er CBAM-klarerer betyder det altså, at man er ansvarlig for indberetningen mv., fx at der rapporteres inden udløb af fristen og med korrekte oplysninger.

CBAM-rapportering er desuden en betingelse for at godset kan overgå til fri omsætning i EU.

Sanktioner

CBAM-klarereren pålægges bøde ved manglende opfyldelse af forpligtelser i relation til import af CBAM-varer. Uanset at bøden betales skal forpligtelserne fortsat opfyldes.

Hvis man som speditør pålægges bøde, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er sikkert at bøden efterfølgende kan pålægges importøren.

Fuldmagter & links

Fuldmagter

Bliver man som speditør udpeget som direkte eller indirekte repræsentant for en importør skal I have en fuldmagt fra importøren.

Til det kan I vælge at benytte Danske Speditørers toldfuldmagter, som nu findes i en version, som også inkluderer CBAM. Der findes tre udgaver – en for direkte repræsentation, en for indirekte repræsentation, og en for både indirekte- og direkte repræsentation med underleverandører.

Fuldmagterne kan findes her.

Links

Danske Speditørers webinar om CBAM, i samarbejde med Energistyrelsen og Toldstyrelsen. Webinaret kan ses her.

Energistyrelsens hjemmeside

EU-kommissionens Q&A

CBAM-forordningen

CBAM for klarere

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.