Compliance – Forsikring

Danske Speditørers interne forsikringsenhed ”Speditørernes Forsikringsservice – Curatio” er certificeret forsikringsformidler. Curatio både rådgiver medlemmer om risiko og forsikringer, og håndterer forsikringer for medlemmer.Læs mere om hvad vi kan hjælpe med her

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Lovpligtige og ikke lovpligtige forsikringer

Det er særdeles vigtigt at have overblik over sin risiko og nærmere hvilke specifikke opgaver, som udføres for kunderne, og hvilke krav det potentielt kan medføre. Er alle potentielle krav mod jer dækket på jeres speditøransvarsforsikring? Hvis I udfører toldopgaver, er der typisk mange undtagelser i forsikringsdækningerne hvilket kan betyde at I modtager et dyrt toldkrav, som ingen af jeres forsikringer dækker. Hvis I udfører nogen former for behandling, bearbejdning eller pakning af kundens gods er der også grund til at være ekstra opmærksom på om denne risiko er forsikringsafdækket på behørig vis.

Vareforsikring

Hvis I rådgiver jeres kunder om vareforsikring, tegner eller booker vareforsikring på kundens vegne, eller på anden vis sælger en vareforsikring til jeres kunde, kan I blive omfattet af reglerne om forsikringsformidling. Såfremt I er omfattet af reglerne, vil det oftest betyde, at I skal registreres hos Finanstilsynet som accessorisk forsikringsformidler.

Danske Speditørers forsikringsenhed hjælper også med løsninger på vareforsikring, hvor speditøren ikke omfattes af reglerne om forsikringsformidling. Læs mere her

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.