Compliance – Immaterialret

Immaterialretten benævnes undertiden også ”intellektuel ejendomsret” og er en samlebetegnelse for forskellige retsbeskyttelser af intellektuelle frembringelser, fx kunst, litteratur, opfindelser, design, forretningskendetegn mv.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Immaterialretten benævnes undertiden også ”intellektuel ejendomsret” og er en samlebetegnelse for forskellige retsbeskyttelser af intellektuelle frembringelser, fx kunst, litteratur, opfindelser, design, forretningskendetegn mv.

Immaterialret er primært udtrykt i:

Ophavsretsloven

Patentloven

Brugsmodelloven (”Det lille patent”)

Designloven (”Den lille ophavsret” (hed tidligere ”mønsterbeskyttelse”))

Varemærkeloven

– Tillige delvis i Markedsføringsloven

De væsentligste immaterialretlige grundprincipper er:

– At der skal foreligge ”Værkshøjde”.

– Et værk har værkshøjde, når det udtrykker skaberens selvstændige skabende intellektuelle indsats, og når det samtidig er originalt således at dobbeltfrembringelser ikke kan forekomme. Der er som sådan ikke krav til kvalitet; så fx kan ”dårlig” kunst, litteratur eller musik godt have værkshøjde. At der er anvendt mange ressourcer, medfører ikke værkshøjde efter dansk ret.

– ”Nyhedsværdi”

– Relevant for ”patentprofylakse”

– Skaberen har som udgangspunkt eneretten til kommerciel udnyttelse

– Visse (de fleste) rettigheder kan overdrages, fx også fra en arbejdstager til arbejdsgiver

I en compliancemæssig sammenhæng består de væsentligste faktorer i 1) at se sig godt for i relation til ikke at komme til at overtræde andres enerettigheder, og 2) at sikre sig eneretten, hvis betingelserne herfor er til stede.

Forretningshemmeligheder

Virksomhedens forretningshemmeligheder bør være tilstrækkeligt beskyttet, hvilket kan opnås ved at implementere interne processer, der sikrer at forretningshemmeligheder ikke videregives til uvedkommende.

I Danmark er beskyttelsen af forretningshemmeligheder primært reguleret i lov om forretningshemmeligheder, som kan findes her

For at en oplysning kan anses for en forretningshemmelighed, og dermed beskyttes under lovgivningen, skal den opfylde følgende betingelser:

1. Oplysningerne skal være hemmelige

2. Oplysningerne skal have handelsværdi, fordi de er hemmelige

3. Oplysningerne skal være underkastet rimelige hemmelighedsforanstaltninger

Forretningshemmeligheder er typisk kommercielle data, fx oplysninger om priser, kunder, leverandører og forretningsstrategier, men det kan også være knowhow, modeller, beskrivelser og lign.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.