Compliance – Kapitalmarkedet

Kapitalmarkedsstrafferetten handler om kapitalmarkederne og handel med værdipapirer, og reguleringen heraf. Reglerne har særligt betydning for virksomheder, investorer og deres rådgivere,

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

De vigtigste regler

  • Regler om oplysningsforpligtelser for udstedere af noterede værdipapirer
  • Forbuddet mod insiderhandel
  • Forbuddet mod videregivelse af intern viden
  • Forbuddet mod markedsmanipulation

Intern viden er et centralt begreb i relation til de ovenstående regler, og er i lovgivningen formuleret som ”specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere eller et eller flere finansielle instrumenter, og som, hvis den blev offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen på disse finansielle instrumenter eller på de heraf afledte finansielle instrumenter”.

Der findes altså tre grundlæggende krav til om en oplysning kan defineres som intern viden. For det første skal oplysningen være specifik, for det andet skal den være kurspåvirkende, og for det tredje skal den ikke være offentliggjort. Om kravene er opfyldt, vil altid være en konkret vurdering i forhold til det respektive selskab, og mange vil opsætte retningslinjer for hvad, der normalvis kan betragtes som intern viden. Nogle virksomheder nedsætter ligeledes et udvalg forud for offentliggørelse af forskellige oplysninger.

Eksempler på forhold, som ofte vil betragtes som intern viden:

  • Væsentlige investeringsbeslutninger
  • Væsentlige samarbejdsaftaler eller andre kontrakter
  • Tilbud til virksomheden om køb/overtagelse
  • Økonomiske vanskeligheder
  • Udmeldinger om virksomhedens forventede resultat

Lovgivning

De centrale regler findes i EU’s forordning om markedsmisbrug, som i øvrigt er implementeret i den danske kapitalmarkedslov. I tilknytning til lovgivningen findes en række supplerende forordninger og guidelines af de nationale tilsynsmyndigheder, fx Finanstilsynet.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.