Compliance – Konkurrenceret

Formålet med konkurrenceretten er at sikre fri konkurrence, således at alle virksomheder selvstændigt, uhindret, individuelt og uafhængigt skal tage stilling til de vilkår, de ønsker at tilbyde kunderne/markedet. I den kontekst kan konkurrenceretten ses som et modstykke til de forskellige immaterielle enerettigheder, fx patenter, varemærker mv. (se særskilt om disse under ”Immaterialret”

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Formålet med konkurrenceretten er at sikre fri konkurrence, således at alle virksomheder selvstændigt, uhindret, individuelt og uafhængigt skal tage stilling til de vilkår, de ønsker at tilbyde kunderne/markedet. I den kontekst kan konkurrenceretten ses som et modstykke til de forskellige immaterielle enerettigheder, fx patenter, varemærker mv. (se særskilt om disse under ”Immaterialret”

Konkurrenceretten baseres juridisk i en dansk retlig kontekst på to primære retskilder:

1) EU’s konkurrenceregler (som primært findes i Traktaten om EU’s Funktionsmåde (”TEUF”), art. 101 henholdsvis 102) og

2) den danske konkurrencelov

Konkurrencelovens § 6, stk. 1, der udtrykker det mest fundamentale grundprincip, lyder som følger:

”Det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.”

Den fri konkurrence må hverken påvirkes eller hindres horisontalt (mellem ellers konkurrerende virksomheder) eller vertikalt (i leverandørkæden), hvilket kan illustreres som følger:

Konkurrenceretlig compliance kan være en endog særdeles vanskelig balanceakt. Det er væsentligt at forstå, at såvel tiltag som konkret er, og tillige som blot kan have til formål (men ikke nødvendigvis til følge) at hindre eller hæmme den frie konkurrence, er ulovlige. Derfor er formen, hvormed kommunikation håndteres også væsentligt at have sig for øje.

Den endelige vurdering af konkurrenceretlige elementer må derfor altid hvile på en samlet og konkret vurdering.

I den forbindelse må vurderingen foretages i kontekst af de konkurrenceparametre, som vedrører den branche man opererer i.

Almindeligt kendte parametre er:

 • Pris
 • Produktion
 • Salg
 • Omkostninger
 • Kreditgivning
 • Etc.

Områder, hvor man skal være særlig opmærksom, er typisk:

 • Priser
 • Forretningsbetingelser
 • Begrænsninger og kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling, investeringer
 • Opdeling af markeder
 • Kræve tillægsydelser ved indgåelse af aftaler, der ikke har forbindelse med aftalens genstand
 • Samordne konkurrencemæssig adfærd
 • Bindende videresalgspriser – vejledende priser

Det er væsentligt at understrege, at man ikke kan spørge Konkurrencestyrelsen om forhåndstilladelse – man må selv vurdere om man er inden- eller udenfor lovens rammer.

Danske Speditører har til foreningens eget brug udarbejdet såvel en Compliance Policy (udgørende en relativt indgående beskrivelse af området), et sæt interne adfærdsregler (indeholdende konkrete indstillinger) samt Dawn Raid-manualer (såvel til ledelse og medarbejdere, som til brug for receptionens modtagelse i forbindelse med konkrete kontrolbesøg).

Speditørernes Retsværn kan assistere med udarbejdelse af konkrete konkurrenceretlige compliance-pakker til medlemsvirksomhederne efter nærmere aftale. Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk.

Sanktioner

Overtrædelse af konkurrenceretten er strafbelagt, og kan give bøder, fængselsstraf og påbud. Hertil også negativ omtalte via konkurrencemyndighedernes pressemeddelelser.

I særdeleshed er bødeniveauet fx efter Konkurrenceloven tidoblet fra tidligere pr. 1. marts 2013. For alvorlige overtrædelser er bøden mellem DKK 4 og 20 mio. Hertil kommer risikoen for personlige bøder ved alvorlige overtrædelser, hvor bødeniveauet er mellem DKK 100.000 og 200.000.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.