Compliance – Luft

Fokus på terrortruslen betyder stigende fokus på sikkerhed og cybersikkerhed. Det gælder også indenfor luftfragt, hvor opmærksomheden om den baggrundskontrol i forbindelse med håndtering af forsendelserne som speditørerne skal varetage, og som de involverede speditører skal sikkerhedsgodkendes til, er øget.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

Ønsket om at sikre, at alle parter, der er involveret i luftfartssikkerhed, overholder strenge sikkerhedsstandarder og procedurer for at beskytte passagerer, besætningsmedlemmer og godsfragt er forståeligt. Imidlertid betyder et komplekst regelsæt, baseret på blandt andet EU’s ”security-forordning” fra 2008, Luftfartslovens § 70A og Trafikstyrelsens senest reviderede vejledning, at det er vanskeligt for speditørerne at tilrettelægge det fundamentale arbejde med deklarering og forsendelse.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.