Compliance – Miljøret

Compliance på miljøområdet omhandler overholdelse af miljøretlige regler og krav. Til det benyttes ofte en faglig vurdering, herunder målinger og beregninger, fx af virksomhedens CO2-udledning, som sættes op mod de relevante grænseværdier.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Compliance på miljøområdet omhandler overholdelse af miljøretlige regler og krav. Til det benyttes ofte en faglig vurdering, herunder målinger og beregninger, fx af virksomhedens CO2-udledning, som sættes op mod de relevante grænseværdier.

Reguleringen er både fastsat i EU samt i den danske miljøbeskyttelseslov. Miljøbeskyttelsesloven fastsætter blandt andet regler om miljømærkeordninger, udvidet producentansvar i forbindelse med fx plast og emballage, miljøzoner mv.

Producentansvar ifm. emballage

Særligt bestemmelserne om det udvidet producentansvar i forbindelse med emballage kan have betydning for de speditører, som importerer eller markedsfører emballage, fx papkasser hvori der pakkes kunders gods eller anden transportemballage. I disse tilfælde kan speditøren skulle betale for håndteringen af det emballageaffald, som bliver genereret.

Reglerne er trådt i kraft i EU, og træder først i kraft i Danmark den 1. juli 2025, men der findes allerede en pligt fra april 2024, hvor man som producent har en forpligtelse til, at registrere sig og indrapporterede sine forventede markedsførte emballagemængder for 2024.

I er som udgangspunkt omfattet af producentansvar, hvis I er de første, som tilgængeliggør emballage eller påfyldt emballage på det danske marked. Det vil ofte være importøren af varer, men kan også være speditører, som benytter fx transportemballage eller emballage til pakning af gods i. Eksempelvis vil en speditør, som får fremstillet transportemballage, i eget navn, som udgangspunkt have et producentansvar.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.