Compliance – NSAB 2015

NSAB 2015 er Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser, der angiver speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, herunder også i forhold til speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner, blandt andet CIM, CMR, Haag-Visby-reglerne samt Montreal-konventionen.

 

NSAB 2015 må udelukkende og eksklusivt finde anvendelse for aftaler med danske speditionsvirksomheder, når disse er medlemmer af Danske Speditører.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Generelt

Med NSAB 2015 har erhvervsinteresser fra Danmark, Finland, Norge og Sverige givet håndslag til Nordisk Speditørforbund på fremtidens spilleregler for transport- og logistikydelser. Dermed har erhvervet modtaget en fælles referenceramme, hvis vilkår afspejler behovet for transparens, sikkerhed og relevans – en efterspurgt vare hos transportkøbere, speditører såvel som transportører. NSAB har gennem snart et århundrede fungeret som det bagvedliggende regelsæt, der fordeler interesserne ved speditørens ansvar, ordregiverens forpligtelser, ansvarsbegrænsning, reklamation og forældelse. Disse egenskaber er nu styrket yderligere, og NSAB 2015 melder sig opdateret og klar til fremtidens transport- og logistikløsninger.

Henvisningstekster

Ved ønsket om at indgå en aftale på NSAB 2015-betingelser eller når man indgår aftaler eller bookinger via mail, er det oftest fordelagtigt at indsætte hele henvisningsteksten til NSAB 2015 nederst i sin mailsignatur. Henvisningsteksterne findes på en lang række sprog, og kan derfor benyttes ved aftaleindgåelse med alle interessenter.

Henvisningsteksterne tydeliggør speditørens begrænsede ansvar, og fremhæver i øvrigt de bestemmelser, som stiller kunden ringere end hvad dansk ret ellers ville gøre.

Pant og tilbageholdelsesret

NSAB 2015 § 14 indeholder bestemmelser om speditørens mulighed for at tilbageholde godset eller tage pant i godset. Det kan speditøren gøre for alle omkostninger, vederlag mv. på godset, og herudover også for tidligere omkostninger, det vil sige gammel gæld. Bestemmelsen giver dermed speditøren mulighed for at tilbageholde godset indtil betaling foreligger – og mulighed for at sælge godset for at få dækket gælden.

Der findes fire grundbetingelser, som skal være opfyldt for at kunne udøve retten i § 14:

1. NSAB 2015 skal være aftalt

2. Speditøren skal kunne udføre rådighedsberøvelse

Speditøren skal altså have godset fysisk i sin varetægt

3. Det man panter for, skal være forfalden, fx overskredet betalingsfrist

Dog ikke hvis der foreligger anticiperet misligholdelse, altså hvis kunden har meddelt at de ikke betaler eller er gået konkurs

4. Ejendomsretten skal ligge hos speditørens ordregiver

Ingen andre må have en bedre tingsretlig betingelse i godset, fx kan en bank have pant i godset

Downloads

NSAB 2015 kan hentes på dansk, tysk og engelsk her

Læs vores gennemgang af NSAB 2015 i forbindelse med overgangen fra NSAB 2000 her

Se vores webinar om NSAB 2015 her

Hent henvisningsteksterne her

Se webinaret om Pant og tilbageholdelsesret her

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.