Compliance – Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet dækker over sager om bestikkelse, svig, ulovlige betalinger og andre økonomisk motiverede uregelmæssigheder. Sagerne er ofte svære at opdage, og der kræves derfor interne kontroller, som kan fange sagerne – og hvis de ikke gør, så er erfaringen at det ofte kan gå meget galt.

Konsekvenserne kan fx være formuetab for ejere og investorer.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Økonomisk kriminalitet dækker over sager om bestikkelse, svig, ulovlige betalinger og andre økonomisk motiverede uregelmæssigheder. Sagerne er ofte svære at opdage, og der kræves derfor interne kontroller, som kan fange sagerne – og hvis de ikke gør, så er erfaringen at det ofte kan gå meget galt. Konsekvenserne kan fx være formuetab for ejere og investorer.

Compliance indenfor økonomisk kriminalitet handler blandt andet om, at medarbejderne i virksomheden skal kende til virksomhedens interne politikker om fx bestikkelse og svig, og de skal helt generelt have kendskab til hvornår en adfærd er forbudt.

Beskyttelse mod økonomisk kriminalitet kan gribes forskelligt an, men oftest vil en virksomhed benytte et eller flere af nedenstående værktøjer:

• ”Tone from the top”

• FCC-programmer

• Risikovurdering

• Politikker, interne regler og adfærdskodeks

• Uddannelses- og træningsprogrammer

• Retningslinjer for due diligence

• Eskaleringsregler

• Interne kontrolfunktioner

• Regler for interne undersøgelser

• Whistleblowerordninger

Mest udbredt er blandt andet brugen af FCC-systemer og programmer for efterlevelse af sanktioner.

Lovgivning

Der findes en række internationale regler, der handler om at bekæmpe korruption og bestikkelse, og som Danmark støtter op om. De vigtigste er:

OECD-konventionen

OECD-konventionen handler om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner.

UNCAC

UNCAC er FN-konventionen om bekæmpelse af korruption.

I dansk ret er reglerne samt yderligere supplerende bestemmelser implementeret i straffeloven.

Find straffeloven her

Regler

Sanktionering af manglende opfyldelse af reglerne om økonomisk kriminalitet reguleres i følgende bestemmelser:

 • Aktiv/passiv bestikkelse af offentlig tjenestemand Straffelovens §§ 122 og 144
 • Underslæb mv. begået af offentlig tjenestemand Straffelovens §§ 278-280
 • Handel med indflydelse Ikke omfattet af dansk lovgivning
 • Stillingsmisbrug Straffelovens kap. 16
 • Uretmæssig berigelse Straffelovens kap. 16
 • Aktiv/passiv bestikkelse i den private sektor Straffelovens § 299, stk. 2
 • Underslæb mv. i den private sektor Straffelovens §§ 278-280
 • Hvidvaskning Straffelovens §290 og § 290 a
 • Obstruction of justice Straffelovens § 125
 • Bogførings- og regnskabsregler Straffelovens §§ 296 og 302
 • Skatteregler Ligningslovens § 8 D

Vejledninger

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.