Compliance – Toldområdet

Området for told- og afgifter er en kerneydelse for mange speditionsvirksomheder. Området byder på særdeles komplekse udfordringer og regulering, og indebærer betydelige økonomiske risici. Det er derfor bydende nødvendigt, at forhold vedrørende told og afgifter håndteres korrekt.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Generelt

For at sikre Speditørerne mod potentielle økonomiske krav ved udførelse af toldarbejdet for deres kunder, har Danske Speditører lavet en række toldfuldmagter, som vi anbefaler at bruge

DMS Eksport

Med overgangen til DMS Eksport og DMS Forsendelse står speditøren over for en række potentielle udfordringer, der fordrer opmærksomhed og proaktivitet. Danske Speditører har derfor udarbejdet en guide, der behandler en række af de mest centrale forhold, du som speditør bør forholde dig til – særligt i forhold til speditørens håndtering og ansvar.

I samarbejde med Fagudvalg Told har vi fået udarbejdet et eksempel på hvordan en B1-eksportangivelse kan laves i DMS Online. Der er tale om et konkret eksempel med opstart på grænsen, hvor speditøren er direkte repræsentant, og eksemplet vil dermed ikke kunne benyttes 1-1 for alle udførsler. Der tages forbehold for eventuelle fejl eller mangler i vejledningen.

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.