Compliance – Vej

EU’s Vejpakke er en række lovgivningsmæssige foranstaltninger, der sigter mod at harmonisere regler og standarder for godstransport på tværs af medlemslandene i Den Europæiske Union. Formålet er at skabe mere ensartede og fair konkurrencevilkår for transportvirksomheder og sikre, at transportreglerne håndhæves effektivt.

Vejpakken består af flere dele, og vi har skabt et overblik til jer i vejledninger, onepagers samt webinarer og en videoguide om emnet. Vejpakkens regler berører som udgangspunkt transportvirksomheder med trækkere og chauffører, men i praksis vil speditører i høj grad også skulle forholde sig til reglerne.

Opdateret den 28/5-2024: Version 1

Vejledninger

• Adgang til- og udøvelse af vognmandserhvervet

• Cabotage- og kombitransporter

• Køre- og hviletid

• Udstationering

• Tredjelandsborgere

• EU-overblik over minimumslønninger

Onepagers

• EU-Vejpakken – ændringer pt. 2. februar 2022 – DA

• EU-Vejpakken – ændringer pt. 2. februar 2022 – EN

Onepagerne giver et overblik over elementerne fra EU’s Vejpakke, og kan benyttes både internt i virksomheden som ekstern til interessenter.

Afgifter

Der findes en række forskellige former for afgifter, der berører vejgodstransporten.

Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale en kilometerbaseret og CO2-differentieret afgift ved kørsel i Danmark, hvor Danmark træder ud af samarbejdet om den eksisterende vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten).

Endnu er de praktiske forhold om betalingen ikke offentliggjort, men når det sker, bliver denne vejledning opdateret.

Webinarer og videoguides

• Webinar om EU’s Vejpakke – 28.09.2021

• Webinar om EU’s Vejpakke – 22.06.2022

Denne guide kan ikke erstatte juridisk rådgivning, og der tages forbehold for fejl eller mangler. Spørgsmål til denne guide kan rettes til Danske Speditørers juridiske afdeling på tlf. 70131214. Vi opdaterer løbende, så hold dig opdateret via vores hjemmeside for at sikre, at du har den nyeste version.