Juridisk Rådgivning2021-09-09T13:40:22+02:00

Juridisk Rådgivning

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser. Som medlem af Danske Speditører har du både adgang til vores gratis juridiske hotline, juridiske vejledninger og skabeloner, samt vores nyhedsbrev ”Speditionsret”. Herudover tilbyder vi fordelagtige priser på gennemgang af jeres kontrakter, juridisk bistand og meget mere.

Gratis juridisk hotline
for medlemmer

70 13 12 14

Juridiske ydelser

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser – fra gratis juriske vejledninger og skabeloner over kontraktgennemgang til retssagsbehandling ved Højesteret.

Kontrakter

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi sikrer at en stor del af jeres risiko afdækkes via kontrakter.

Klik her og læs mere

Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

Klik her og læs mere

Risk Management

Vi laver juridiske risk management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

Klik her og læs mere

Claims Handling

Vi har en af Danmarks mest erfarne claim handling afdelinger, og tilbyder claims handling indenfor vores kerneområde.

Klik her og læs mere

Skabeloner, vejledninger mv.

Skabeloner til fx toldfuldmagter samt logistik- og ansættelseskontrakter. Herudover har vi en lang række juridiske vejledninger og lovgivninger, som frit kan hentes for medlemmer.

Klik her og læs mere

Tenders

Vi hjælper jer med at indgå aftaler i forbindelse med tenders, på korrekt oplyst grundlag, så jeres standardbetingelser tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

Klik her og læs mere

Told, moms og afgifter

Speditørernes Retsværn tilbyder hjælp ved håndtering af told, moms og afgifter. Se fx vores overblik over momsreglerne for transportydelser.

Klik her og læs mere

Inkasso

Er I trætte af at bruge kræfter på at sende rykkerskrivelser? Tilmeld jer vores Inkassoordning for bare 475 kr. årligt.

Klik her og læs mere

Transportjuridiske arrangementer

Danske Speditører afholder løbende transportjuridiske arrangementer – både fysiske events og webinarer

Transportjuridisk mødedag

30. november 2021

Transportjuridisk mødedag – det årlige mødested hvor sidste nyt fra den transportjuridiske verden bliver præsenteret.

Læs mere

Webinar om EUs Vejpakke

28. september 2021 | 10:00-12:00

Få et overblik over reglerne i Vejpakken – både reglerne som gælder nu og hvilke ændringer vi skal forberede os på i fremtiden

Læs mere

Juridiske nyheder

Vær den første til at være opdateret på juridiske nyheder og modtag vores månedlige udgivelse Speditionsret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Jura her

Ugens overblik – 2021 – uge 24

18. juni 2021|UGENS OVERBLIK|

Den danske 25-timers regel for EU-domstolen

Webinar om risikostyring

Tema: Søtransport & COVID-19
- Flaskehalse i Kina
- Efterladt gods

Tema: Sidste nyt
- Anmeld dieseltyverier
- Skal I indstilles til EFFIE-prisen?
- Told på birkekrydsfinér
- Toldstyrelsens adresse på certifikater

Ugens overblik – 2021 – uge 22

4. juni 2021|UGENS OVERBLIK|

Speditionsret
- Denne måneds udgave af Speditionsret omhandler en nyligt afsagt dom, hvor speditøren endte med at blive frifundet for ansvar.

Tema: Sidste nyt
- Dialog om UTIK - efter mødet med Erhvervsstyrelsen og Færdselsstyrelsen
- Løn- og arbejdsvilkår for danske vognmænd
- Statistik på forseelser på vejtransport
- Toldkontaktudvalget

Ugens overblik – 2021 – uge 20

21. maj 2021|UGENS OVERBLIK|

Danske Speditører genindfører EFFIE-prisen

Tema: Sidste nyt
- Se eller gense vores webinar om de nye regler for godskørsel i Danmark
- Feedback på UTIK-systemet
- Cabotagekørsel og stikprøvekontroller
- Speditørernes grundlæggende lederuddannelse

Tema: Konferencer
- Toldkonferencen
- Fremtidens Logistik

Ugens overblik – 2021 – uge 19

12. maj 2021|UGENS OVERBLIK|

Tema: Sidste nyt
- Co2-beregner
- Kombitransporter
- Cabotagekørsel og kontroller
- Spørgsmål til Færdselsstyrelsen
- Return to home
- Juridiske vejledninger
- Forsinkelser i CMP

Tema: Konferencer
- Toldkonferencen
- Fremtidens Logistik

Webinar om Vejpakken

3. maj 2021|ARRANGEMENT|

Den 1. januar 2021 trådte en række nye, danske regler, i kraft vedrørende godskørsel i Danmark.
Også kendt som den danske del af "Vejpakken".
Den 1. april ophørte "prøveperioden", og de nye regler bliver nu håndhævet af myndighederne.
Vi ved nu mere omkring reglerne, og afholder derfor i samarbejde med SLD et webinar:
Tirsdag d. 18. maj kl. 10.00-11.30

Hør blandt andet om:
- Baggrunden for hvorfor reglerne blev indført
- Hvad er konsekvenserne for de nationale vognmænd
- Nye krav for udenlandske chauffører til aflønning, registrering i UTIK, samt kontrol og sanktionering

Go to Top