Juridisk Rådgivning2024-05-21T10:49:53+02:00

Juridisk Rådgivning

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser. Som medlem af Danske Speditører har du både adgang til vores gratis juridiske hotline, juridiske vejledninger og skabeloner, samt vores nyhedsbrev ”Speditionsret”. Herudover tilbyder vi fordelagtige priser på gennemgang af jeres kontrakter, juridisk bistand og meget mere.

Gratis juridisk hotline
for medlemmer

70 13 12 14

Juridiske ydelser

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser – fra gratis juriske vejledninger og skabeloner over kontraktgennemgang til retssagsbehandling ved Højesteret.

NSAB, kontrakter og tenders

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi hjælper også med at indgå aftaler i forbindelse med tenders.

Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

Risk Management

Vi laver juridiske risk management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

Claims Handling

Vi har en af Danmarks mest erfarne claim handling afdelinger, og tilbyder claims handling indenfor vores kerneområde.

Skabeloner, vejledninger mv.

Skabeloner til fx toldfuldmagter samt logistik- og ansættelseskontrakter. Herudover har vi en lang række juridiske vejledninger og lovgivninger, som frit kan hentes for medlemmer.

Compliance

Få overblik over virksomhedens compliance og de risici som følger med. Vores compliance-site hjælper jer i mål.

Told, moms og afgifter

Speditørernes Retsværn tilbyder hjælp ved håndtering af told, moms og afgifter. Se fx vores overblik over momsreglerne for transportydelser.

Inkasso

Er I trætte af at bruge kræfter på at sende rykkerskrivelser? Tilmeld jer vores Inkassoordning for bare 995 kr. årligt.

Transportjuridiske arrangementer

Danske Speditører afholder løbende transportjuridiske arrangementer – både fysiske events og webinarer

Transportjuridisk mødeklub

Transportjuridisk mødeklub – netværket for medlemmer med interesse for transportjura

Transportjuridisk mødedag

Det årlige mødested hvor sidste nyt fra den transportjuridiske verden bliver præsenteret.

Webinar om arbejdstidsregistrering

Fra 1. juli er det lovpligtigt for alle lønmodtagere at registrere sin arbejdstid.

Videoer fra webinarer

Se eller gense tidligere webinarer

Speditionsret

Speditionsret er Danske Speditørers juridiske afdelings udgivelser af artikler, omhandlende relevante og aktuelle afgjorte retssager.

Juridiske nyheder

Vær den første til at være opdateret på juridiske nyheder og modtag vores månedlige udgivelse Speditionsret.

Situationen i Det Røde Hav

19. december 2023|UPDATE|

Flere angreb mod containerskibe sejlende i det Røde hav, betyder at flere rederier indstiller al transport via Suez-kanalen, og sejler i stedet syd om Afrika. Læs mere om situationen og hvordan I skal forholde jer overfor kunder og underleverandører.

Transportjuridisk Mødedag om “Greenwashing”

9. november 2023|Uncategorized|

EU-kommissionen vil harmonisere måling, beregning, formidling og dokumentation af CO2-emissioner fra gods- og persontransport i EU. Det sker fordi nogle virksomheder forsøger at "greenwashe" - eller på dansk "grønvaske" - sig selv. Hør mere på Transportjuridisk Mødedag den 23. november.

Ny cabotagedom om tomkørsel

26. september 2023|SPEDITIONSRET|

Vestre Landsret afsagde den 13. juli dom i en ankesag vedrørende cabotagekørsel. Dommen bekræfter en ny retspraksis i Danmark ved transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage.

Go to Top