Risk Management

Vi laver juridiske Risk Management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN foretager juridiske Risk Management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens aktuelle risici og ansvarsmæssige eksponering.

I forlængelse heraf kan foretages gennemgang af forsikringsforhold, som sammenholdt med Risk Management-analysen samlet identificerer virksomhedens risikobillede.

På dette oplyste grundlag kan virksomheden efterfølgende disponere i henhold hertil, hvad enten dette sker ved afdækning med hensigtsmæssige kontrakter, revidering af eksisterende forsikringsforhold eller prissætning – eller ved helt at afstå fra fortsat at udbyde særligt risikobetonede ydelser.

Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk