Tenders

Vi hjælper jer med at indgå aftaler i forbindelse med tenders, på korrekt oplyst grundlag, så jeres standardbetingelser tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

Konkret assistance med kontrakter og tenders

Transport- og logistikkontrakter er kernen i enhver speditionsvirksomhed. Derfor er det selvsagt vigtigt at disse kontrakter er i orden, så de sikrer speditøren bedst muligt – og så de kan stå sin prøve, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne.

Særligt i forbindelse med tenderudbud og transportkunder, som benytter logistikkonsulenter eller lignende, er det vigtigt at afgive bud og indgå aftaler på det korrekt oplyste grundlag, at der sikres “back-to-back-aftaler” med underleverandører, at relevante risici eventuelt afdækkes forsikringsmæssigt og ikke mindst således at speditionsvirksomhedens standardbetingelser (herunder NSAB 2015) tilgodeses, og så ufravigelig transportlovgivning overholdes.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN og Danske Speditørers Juridiske Afdeling besidder netop den spidskompetence, som skal til for udfærdigelse af nye kontraktudkast samt gennemgang og vurdering af eksisterende kontrakter.

Vigtigst af alt er, at kontrakten er i orden, inden tvisten opstår.

I hvert enkelt tilfælde vil assistance med kontrakter via SPEDITØRERNES RETSVÆRN altid ske i tæt dialog med medlemsvirksomheden, således at den rette assistance leveres til den rette pris.

Komplet mundtlig gennemgang

Erfaringsmæssigt vil visse kontrakter kunne vurderes mest effektivt ved en komplet gennemgang af SPEDITØRERNES RETSVÆRNs rådgiver og efterfølgende mundtlig evaluering med medlemsvirksomhedens medarbejder, om nødvendigt inklusive konkrete ændringsforslag, hvorefter speditøren selv afslutter forhandlingerne – eventuelt i forbindelse med opfølgende dialog med SPEDITØRERNES RETSVÆRNs rådgiver.

Hermed sikres at de rette elementer af aftalen håndteres effektivt og med lave omkostninger, og det vil ofte være muligt på forhånd at aftale en fast pris for sådan assistance.

Andre kontrakter tilsiger en mere dybdegående assistance. Det kan typisk være forhold, hvor der forligger omfattende tendermateriale, hvor speditørens kontraktspart er repræsenteret ved selvstændig rådgiver (advokat eller konsulent), hvor aftalens kompleksitet eller de involverede værdier er betydelige eller hvor forholdene i øvrigt tilsiger det. I sådanne tilfælde vil assistance kræve yderligere ressourcer, som ikke altid fuldt ud kan overskues på forhånd, og vil derfor typisk blive afregnet i henhold til medgået tid.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN sikrer altid at den rette rådgiver anvendes til den konkrete sag, således at der leveres i den rette kvalitet til en fordelagtig pris.

Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk