Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN råder over den erfaring, som skal til for kompetent og effektivt at imødegå modparters indsigelser i aktualiserede tvister, og kan assistere vedrørende alle former for konkrete sager overfor modparter.

Til håndtering af tvister i form af retssager råder SPEDITØRERNES RETSVÆRN over de nødvendige specialistadvokater med relevant spidskompetence i procesførelse og retssagsbehandling af den pågældende sag, hvad enten det drejer sig om transport- og logistikkontrakter, godsskader, pant, konkursforhold, told, moms, afgifter, skat, erhvervslejeret, ansættelsesret, selskabsret eller andet.

Sager kan føres for alle instanser: By- og landsretter, Sø- og Handelsretten, Højesteret og Landsskatteretten såvel som myndigheder i ind- og udland.

Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her:

Juridiske ydelser

Danske Speditørers juridiske afdeling tilbyder en lang række ydelser – fra gratis juriske vejledninger og skabeloner over kontraktgennemgang til retssagsbehandling ved Højesteret.

NSAB, kontrakter og tenders

Speditørernes Retsværn udarbejder kontraktudkast samt gennemgår- og vurderer eksisterende kontrakter. Vi hjælper også med at indgå aftaler i forbindelse med tenders.

Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

Risk Management

Vi laver juridiske risk management-analyser af speditionsvirksomheder med henblik på afdækning af virksomhedens risici og ansvarsmæssige eksponering.

Claims Handling

Vi har en af Danmarks mest erfarne claim handling afdelinger, og tilbyder claims handling indenfor vores kerneområde.

Skabeloner, vejledninger mv.

Skabeloner til fx toldfuldmagter samt logistik- og ansættelseskontrakter. Herudover har vi en lang række juridiske vejledninger og lovgivninger, som frit kan hentes for medlemmer.

Compliance

Få overblik over virksomhedens compliance og de risici som følger med. Vores compliance-site hjælper jer i mål.

Told, moms og afgifter

Speditørernes Retsværn tilbyder hjælp ved håndtering af told, moms og afgifter. Se fx vores overblik over momsreglerne for transportydelser.

Inkasso

Er I trætte af at bruge kræfter på at sende rykkerskrivelser? Tilmeld jer vores Inkassoordning for bare 995 kr. årligt.