Tvister og retssager

Speditørernes Retsværn råder over de nødvendige specialistadvokater, der sikrer jer kompetent og effektiv løsning af tvister og retssagsbehandling.

SPEDITØRERNES RETSVÆRN råder over den erfaring, som skal til for kompetent og effektivt at imødegå modparters indsigelser i aktualiserede tvister, og kan assistere vedrørende alle former for konkrete sager overfor modparter.

Til håndtering af tvister i form af retssager råder SPEDITØRERNES RETSVÆRN over de nødvendige specialistadvokater med relevant spidskompetence i procesførelse og retssagsbehandling af den pågældende sag, hvad enten det drejer sig om transport- og logistikkontrakter, godsskader, pant, konkursforhold, told, moms, afgifter, skat, erhvervslejeret, ansættelsesret, selskabsret eller andet.

Sager kan føres for alle instanser: By- og landsretter, Sø- og Handelsretten, Højesteret og Landsskatteretten såvel som myndigheder i ind- og udland.

Kontakt os på tlf. 70131214 eller på info@dasp.dk