Medlemsmøde om arbejdsudlejeskat

Deltag i medlemsmøde om arbejdsudlejeskat, onsdag den 14. februar kl. 14-15, og hør mere om problematikken i forbindelse med det nuværende udkast til styresignal, og den videre proces herfra.

Deltag i medlemsmødet den 14. februar kl. 14-15, og hør mere om den nuværende proces vedrørende udkast til Styresignal om arbejdsudleje i transporterhvervet, der pt. er i høring.

Udkastet har vakt betydelig bekymring hos Danske Speditører, idet vi konstaterer, at hvis styresignalet implementeres i sin nu foreliggende form, vil det medføre massive administrative byrder for speditionsbranchen.

Læs udkastet til Styresignal her

Når du tilmelder dig mødet får du tilsendt Danske Speditørers første udkast til høringssvar, som vi også vil drøfte på mødet. Hertil modtager vi gerne jeres inputs.

På mødet vil du møde Lars Bech, Chef for Politik, der vil fortælle om den politiske proces, og hvilke aktiviteter vi har igangsat.

Du vil også møde Rasmus Køie, Advokat (H), og Nicoline Hørsman, Juridisk Konsulent, der vil fortælle om den forudgående proces i den arbejdsgruppe vi er en del af hos SKAT, og de problemstillinger vi ser i udkast til Styresignal

Målgruppe

Ledelse i speditionsvirksomheder (kun for medlemmer af Danske Speditører)

Praktisk

Dato: 14. februar 2024

Tid: Kl. 14.00 – 15.00

Sted: Online

Pris

Kun for medlemmer

Medlemspris

Gratis

Tilmelding