Økonomisk krise efter Corona: Bunden er nået

Økonomisk krise efter Corona: Bunden er nået

Oprettelsesdato

17.06.2020 - 08:42

På det seneste møde i Koordinationsudvalget under Danske Speditører bidrog cheføkonomen i Jyske Bank med en oversigt, der viser, at bunden i den økonomiske krise i kølvandet på Covid-19 nu er nået.

Jyske Banks skøn er, at den danske BNP-vækst, der har ligget på 2.0 procent til 2,4 procent de seneste år, vil blive negativ i 2020. Bankens skøn er præget af stor usikkerhed, men banken mener, at den danske BNP-udvikling i 2020 bliver mellem minus 3 og minus 7 procent.

BNP-udviklingen for hele euro-området bliver efter bankens opfattelse i 2020 mellem minus 7 og minus 11 procent.

For øvrige markeder er forventningen til 2020:

  • For USA’s vedkommende minus 4 til minus 9 procent.
  • Tyskland: minus 5 til 9 minus procent.
  • Storbritannien: minus 8 til 12 minus procent.
  • Sverige: minus 4 til 8 minus procent
  • Norge: minus 5 til 9 minus procent.
  • Kina: minus 2 til plus 2 procent. 

I 2022 vil der igen være positiv BNP-vækst i alle disse markeder.