INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I NORDISK SPEDITØR FORBUND (NSF)

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I NORDISK SPEDITØR FORBUND (NSF)

Oprettelsesdato

30.09.2020 - 11:57

Nordisk Speditør Forbund (NSF) afholder forbundsmøde (generalforsamling) torsdag den 26. november 2020 fra 15.30 til 16.30.

På grund af corona-situationen i de nordiske lande vil NSF's forbundsmødet undtagelsesvis blive afholdt som et online møde

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne:

  1. Styrelsens og generalsekretærens beretninger.
  2. Forelæggelse og vedtagelse af regnskaber.
  3. Spørgsmål om ansvarsfrihed for styrelsen.
  4. Vedtagelse af medlemsafgift.
  5. Valg af præsident.
  6. Meddelelse om styrelsens sammensætning.
  7. Valg af revisor.
  8. Andre på dagsordenen optagne anliggender.

Forslag, som af forbundene eller medlemmerne ønskes fremlagt på forbundsmødet, skal skriftligt og motiveret indgives til styrelsen i så god tid, at de kan optages på dagsordenen, der udsendes gennem rigsforbundene senest 3 uger før forbundsmødet.

Forslag, der ønskes fremlagt, skal sendes skriftligt til Danske Speditørers Sekretariat på e-mail (bpk@dasp.dkinden 23. oktober 2020. Frist for tilmelding til forbundsmødet er ligeledes 23. oktober 2020.

Medlemsvirksomhederne under Danske Speditører er automatisk medlem af Nordisk Speditør Forbund og medlemmer af alle de nordiske forbund kan deltage i forbundsmødet, om man ønsker.

Endelig dagsorden og nærmere informations for mødets afvikling vil blive gjort tilgængelig senest tre uger inden forbundsmødet.