Nedlukning af Nordjylland

Nedlukning af Nordjylland

Oprettelsesdato

06.11.2020 - 16:22

Vi har i dag været i dialog med Transportministeren om de konsekvenser der er ved at Nordjylland bliver lukket ned. Både de logistiske af slagsen, men også i forhold til alle de virksomheder der er placeret i de 7 berørte kommuner.

Som ventet var der lydhørhed over for de udfordringer de nye restriktioner påfører vores branche. Vi har afsendt en række spørgsmål til ministeriet, og afventer nu svar på disse - evt. i form af en opdateret vejledning som kommer senere i dag.

Selvom der var lydhørhed, så forventer vi dog ikke store ændringer i restriktionerne, som de er sat sammen for nuværende.

Vi har dog både sendt et konkret forslag om at gå videre i henhold til en opdateret version af de nuværende anbefalinger - som vi har udarbejdet på tværs af alle brancheorganisationerne.

De nuværende anbefalinger finder I her.

 

Derudover, i forventning om at ministeriet vurderer at dette ikke er tilstrækkeligt, har vi sendt forslag ind til væsentlige præciseringer, der kan gøre det nemmere for vores berørte medlemmer at fortsætte med at drive forretning.Konkret har vi foreslået følgende præciseringer:

  • At virksomheder i de berørte kommuner bør kunne udstationere deres chauffører - inden restriktionerne træder i kraft - og dermed beholde transportkapaciteten kørende, selvom at chaufføren normalt er hjemmeboende i en berørt kommune.
  • At der bør stilles hjælpepakker til rådighed øjeblikkeligt, til de medarbejdere der mister deres job - samt til virksomhederne ift. de opholdsomkostninger ovenstående punkt vil medføre.
  • At definitionen af en transportarbejder skal præciseres, så den inkluderer disponenter og lagermedarbejdere (da de er lige så kritiske for godstransporten som chaufførerne).
  • At der dispenseres for køre-/hviletidsbestemmelserne, for at kompensere for den nedgang i transportkapaciteten, som udelukkelse af chauffører fra de berørte kommuner medfører.

Dertil kommer en række konkrete, situationsspecifikke spørgsmål, som vi forventer besvaret i den vejledning ministeriet udkommer med senere i dag.Vi holder jer løbende opdateret, og afventer nu svar på vores forslag fra Transportministeriet