Svensk arbejdsudlejerskat

Svensk arbejdsudlejerskat

Oprettelsesdato

09.12.2020 - 13:00

Fra den 1. januar 2021 indfører Sverige nye regler om beskatning af arbejdsudleje. De nye regler betyder, at en udenlandsk person, som er ansat af en udenlandsk virksomhed, fremadrettet kan blive skattepligtig til Sverige allerede fra første arbejdsdag i Sverige.

I dag er reglen i Sverige, at der først er mulighed for at beskatte en udenlandsk person, der midlertidigt arbejder i Sverige på vegne af en udenlandsk arbejdsgiver, når vedkommende har opholdt sig i Sverige i mere end 183 dage inden for en 12-måneders periode.

Det bliver fra årsskiftet ændret til, at en udenlandsk person, som er ansat af en udenlandsk virksomhed, fremadrettet kan blive skattepligtig til Sverige allerede fra første arbejdsdag, hvis der udføres arbejde i Sverige til gavn for en svensk virksomhed.

De nye svenske regler medfører også, at den udenlandske arbejdsgiver skal registreres i Sverige samt indeholde og indberette svensk skat af lønnen for det arbejde, der er udført i Sverige.

En undtagelse til de nye regler: Arbejdsudlejereglerne vil ikke gælde for udenlandske personer, der opholder sig i Sverige i en sammenhængende periode på maksimalt 15 dage, og det totale antal arbejdsdage i Sverige ikke overstiger 45 dage i løbet af et kalenderår

Læs mere fra de svenske myndigheder her

Vi er også i kontakt med den svenske speditørforening med henblik på at få klarlagt de nærmere konsekvenser, som dette måtte kunne have for danske speditionsvirksomheder, der befatter sig med transporter involverende Sverige.Vi vil informere igen, når vi modtager yderligere informationer herom.