Refusion af tysk MAUT

Refusion af tysk MAUT

Oprettelsesdato

09.12.2020 - 13:03

Den 28.10.2020 afgjorde EU-domstolen, at en del af den opkrævede  tyske MAUT var imod EU-lovgivningen, fordi dele af afgiften gik til det tyske færdselspoliti, i stedet for til forbedringer af infrastrukturen.

EU-domstolens afgørelse blev afsagt fordi en tysk domstol havde bedt EU-domstolen om at svare på en række såkaldte præjudicielle spørgsmål – et system, der benyttes til at ensrette anvendelse af EU-retten i medlemslandene. Den tyske domstol forventes på den baggrund at afsige en dom, der følger kendelsen fra EU. Hvornår dette sker vides ikke endnu.  

Det for meget opkrævede (mellem 3,8% - 6% af den betalte vejafgift) kan søges tilbagebetalt. Man kan kun søge refusion på Toll Collect-fakturaerne for den virksomhed, som fakturaerne er udstedt til. Dvs. er den udstedt til vognmanden, er det ham, der skal søge refusionen.

Den tyske domstol beregner stadig procentsatsen for overbetalingen, men så snart satsen er fastsat, skal vi nok informere om dette.

Forældelsesfristen for at søge kompensationen er tre år. For vejafgift betalt i 2017 betyder det angiveligt, at der skal søges senest den 31.12.2020.

Vi arbejder også på at komme med en juridisk vurdering af spørgsmålet om speditørers rolle i relation til dette. Vi forventer at vende retur med dette i starten af næste uge.