Matchfunktion i Manifestsystem opretholdes frem til 1. oktober 2021

Matchfunktion i Manifestsystem opretholdes frem til 1. oktober 2021

Oprettelsesdato

22.06.2021 - 13:18

Toldstyrelsen har netop informeret os om, at matchfunktionen i Manifestsystemet opretholdes frem til den 1. oktober 2021. Toldstyrelsen skriver følgende:

Vi har nu undersøgt de tekniske muligheder for at bevare matchfunktionen frem til 1. oktober 2021. Matchfunktionen var ikke tænkt som en del af release 1.0, og derfor var det nødvendigt at stressteste, om funktionen kunne opretholdes.

Vi har nu afsluttet vores tests, og jeg kan meddele jer, at matchfunktionen kan bevares frem til 1. oktober 2021.

Som tidligere varslet, skal I dog være forberedt på, at funktionen kan lukke ned permanent uden varsel efter 1. juli 2021, hvis Manifest- eller Importsystemet viser tegn på overbelastning.

Der er en række forhold I skal være opmærksomme på, der vil minimere belastningen af systemerne:

Det er vigtigt at filer/angivelser indsendes nogenlunde jævnt i Manifestsystemet, og ikke i for store klumper

Det, der kan påvirke performance i Manifestsystemet er

I hvor store klumper, der indsendes ankomstdeklarationer. Vi anbefaler, at der, i stedet for at sende én stor fil med mange angivelser, f.eks. indsendes 5 filer med 10 minutters interval.

Hvor mange manifestposter, der angives i samme ankomstdeklaration. Vi anbefaler, at man undgår de meget store ankomstdeklarationer (med mange manifestposter) - særligt uden konkret import-reference.

Vi håber at dette kan gøre overgangen til det nye Manifest system lettere for jer alle.