Pressemeddelelse - Politisk støtte til speditøruddannelsen

Pressemeddelelse - Politisk støtte til speditøruddannelsen

Oprettelsesdato

12.02.2014 - 15:53

 

Danske Speditører har udsendt nedenstående pressemeddelelse, som opfølgning på artikel i bragt i Børsen den 11. februar 2014

POLITISK STØTTE TIL SPEDITØRUDDANNELSE

"If it ain't broken, don't fix it" - hvis den er god nok, så lad være med at pille ved den. Det siger Venstres gruppeformand i Folketinget, Kristian Jensen, om regeringens plan om at forkorte elevuddannelsen af speditører med et år (til dagbladet Børsen, 11.2.) Og han bakkes op af Rosa Lund, Enhedslistens uddannelsesordfører. Reformen af erhvervsuddannelserne handler om at give uddannelserne et løft, siger hun, "og det gælder også de merkantile." Når forhandlingerne genoptages efter Folketingets vinterferie, vil begge partier kræve forhandling om denne del af reformforslaget  

Det er brancheorganisationen Danske Speditører, som har bragt emnet op, foranlediget af regeringens plan om at skære det toårige hovedforløb for studenter ned til ét år. Regeringen vil desuden have flere elever fra handelsskolerne - altså uden gymnasial baggrund - ind i speditionserhvervet. Det støder på modstand.

I dag kommer 80 pct. af speditøreleverne fra det treårige HTX ind i det toårige hovedforløb. Speditørvirksomhederne efterspørger den faglige ballast og modenhed, som HTX'erne har, og de anser hovedforløbet på to år som realistisk. De vil ikke kunne lære de unge fagets grundlæggende discipliner på den halve tid.

"Det er paradoksalt, at man vil lave om på et velfungerende uddannelsessystem," siger adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører. "Specielt på baggrund af, at en enig branche advarer mod det. I disse dage hører vi om uddannelser, som ingen efterspørger. For vores vedkommende er der tale om en, som både virksomhederne og de unge er glade for."

"Det skæmmer et i øvrigt fornuftigt reformoplæg for erhvervsuddannelserne, at man ikke har blik for, at der er fag, som stiller særlige krav. Vores forventning er, at de kommende forhandlinger vil rette op på dette og give plads til, at den eksisterende ordning kan fortsætte, så vores stærkt internationalt orienterede elevuddannelse ikke bliver udhulet. Vi skulle nødigt komme i en situation, hvor store virksomheder føler sig tvunget til at etablere deres egne trainee-programmer. Det vil højst sandsynligt tage livet af elevuddannelsen, belaste konkurrenceevnen og efterlade de mindre og mellemstore virksomheder med et stort rekrutteringsproblem," slutter Martin Aabak. ”