Enighed i IMO om skærpede krav til NOx-udledning

Enighed i IMO om skærpede krav til NOx-udledning

Oprettelsesdato

08.04.2014 - 14:12

 

IMO's miljøkomité er den 7 april 2014 nået til enighed om tidspunktet for, hvornår nye skærpede krav til skibes NOx-udledning i emissionskontrolområder (NECA'er) træder i kraft.

Der var ellers et begrundet håb om, at de skærpede krav, ville blive udsat til januar 2021.

"Desværre blev dette ikke tilfældet og det må konstateres, at de skærpede krav uden tvivl vil medføre øget omkostninger for primært skibsfarterhvervet.  Vi havde gerne set, at kravene ikke blev en realitet eller som minimum at kravene blev udsat til år 2021, således erhvervslivet havde en rimelig frist til, at indrette sig efter de nye og skærpede krav" udtaler politisk chef i Danske Speditører Peter Nielsen.

Se Transporttidendes omtale af de skærpede krav HER