EU rapport anbefaler liberalisering af international godskørsel

EU rapport anbefaler liberalisering af international godskørsel

Oprettelsesdato

10.04.2014 - 15:41

 

I en artikel i Børsen den 10. april 2014 fremgår det, at EU i en rapport der forventes offentliggjort mandag den 14. april 2014, anbefaler at EU landene øger adgangen for og konkurrencen fra udenlandske lastbiler.

”I Danske Speditører ser vi på anbefalingerne fra EU med positive øjne og det gør vi, med udgangspunkt i følgende to overordnede synspunkter:

EU sender med deres rapport et signal til EU landene om, at EU landene som minimum, bør anerkende de eksisterende regler på området og at EU landende derfor ikke, bør indføre nationale regler, der strider mod den EU forordning, som i dag er gældende på området.

For det andet ligges der i rapporten op til, at international godstransport yderligere bør liberaliseres med udgangspunkt i ovenstående EU forordning. Dette er også en positiv udmelding set med vores øjne. Dog bør dette ske løbende og i takt med, at konkurrenceparametre på tværs af EU landene kommer i en bedre balance ” udtaler Politik og Relationschef i Danske Speditører Peter Nielsen.

Rapportens hovedelementer.

I rapporten fra EU udmeldes følgende:

  • Der er ikke objektive belæg for påstande om, at lavtlønslandes vognmænds cabotagekørsel koster arbejdspladser - de seneste års konstaterede jobtab skyldes eftervirkningerne af finanskrisen.
  • Den manglende cabotage liberalisering har bidraget til den negative produktivitetsudvikling i vognmandsbranchen. Cabotagebegrænsningerne hindrer vognmændene i en effektiv organisering af deres transporter.
  • Transportforordningerne fra 2009 har givet vognmænd og myndigheder fælles standarder og kriterier for erhvervs- og markedsadgang - men det har vist sig svært at implementere og håndhæve, især reglerne for fast driftssted og cabotage.
  • Medlemslandene er begyndt at genindføre nationale særregler, som forordningerne 1071/1072 egentlig havde gjort op med.
  • Der peges på kommende chaufførmangel som en udfordring, der kun kan overkommes ved, at branchen bliver mere effektive til at reducere tomkørsel.
  • Forskelle i chaufførlønninger er allerede reduceret - en proces der gør det endnu vigtigere for branchen at konkurrere på effektivitet og servicekvalitet - men det påpeges, at EU ikke har kompetencer til - og at det heller ikke er målet for det indre marked - at udligne omkostningsniveauer.
  • Der er behov for at ensarte landenes implemteringer (fortolkninger og håndhævelser) af etablerings- (postkasse-) og cabotageregler - det vil afhjælpe ulovlig udflagning.
  • Klarere regler skal udformes på området - nationale særfortolkninger skal undgås - og samordning af håndhævelse, her under behov for at revurdere visse arkaiske begrænsninger for adgang til markedet.
  • Det skal igen gøres attraktivt at være chauffør - bedre enforcement + training.

”Som omtalt indledningsvis, vil den endelige offentliggørelse af rapporten formentlig først finde sted den 14. april 2014. Men hvis indholdet i rapporten er i tråd med ovenstående beskrevne bullits, så ser vi i Danske Speditører frem til den kommende politiske debat og dialog, som EU rapporten uden tvivl vil åbne op for.

Vi deltager gerne i denne debat og dialog. Ikke mindst vis debatten og dialogen også vil tage udgangspunkt i de positive effekter som cabotagekørsel medfører.

Vi deltager også gerne i en debat og dialog vedrørende ulovlig cabotagekørsel, som Danske Speditører naturligvis tager skarp afstand til.

Vi håber derfor, at EU rapporten kan blive et nyt afsæt til en mere nuanceret dialog og debat vedrørende cabotagekørsel” udtaler Politik og Relationschef i Danske Speditører Peter Nielsen afslutningsvis.