Forsøg med elektronisk kontrol af lastbilers ind- og udkørsel af Danmark.

Forsøg med elektronisk kontrol af lastbilers ind- og udkørsel af Danmark.

Oprettelsesdato

20.06.2014 - 12:10

 

Transportministeriet har anmodet Vejdirektoratet om at stå for gennemførelse af et pilotprojekt med fotoudstyr til automatisk nummerpladegenkendelse af lastbiler kombineret med køretøjsklassifikation til detektering af lastbiler. 

Hovedformålet med pilotprojektet er: 

  • at belyse og afprøve teknologiske muligheder for at indsamle pålidelige data omkring lastbilers ind- og udkørsel af Danmark ved hjælp af registreringsudstyr, der er i stand til at identificere lastbiler og at aflæse/genkende lastbilens nummerplade. 
  • at vurdere, om det er teknisk muligt at implementere et landsdækkende registreringssystem ved grænserne, herunder overvejelser vedr. valg af teknologi (hardware og software), lokalisering og omkostningsoverslag.

Pilotprojektets fokus er at belyse de tekniske muligheder for at implementere et registreringssystem, der er i stand til at udskille lastbiler, der krydser grænsen fra andre køretøjstyper (køretøjsklassificeringsudstyr), og dernæst ved hjælp af nummerpladegenkendelse (fotoudstyr) at identificere lastbilen, og registrere hvornår lastbilen krydsede grænsen.

Danske Speditører var vedrørende ovenstående projekt, til møde med Vejdirektoratet hos Trafikstyrelsen fredag morgen den 20. juni 2014.

På dette møde blev de overordnede tanker omkring projektet, belyst af repræsentanter fra Vejdirektoratet.

Slutmålet med den projektet er, at skabe et statistisk overblik vedrørende lastbiler, der krydser landegrænsen til Danmark.

Først en forsøgsperiode

Projektet indledes med flere forsøgsperioder. Der arbejdes med opsætning af sidevejsmålere.

I første omgang vil der opsættes en måler på Farum motorvejen og efterfølgende når resultaterne af Farum modellen er evalueret, vil forsøget i anden omgang, udvides med opsætning af målere omkring den dansk tyske grænse.

Det overordnede mål er herefter, hvis forsøgene viser sig at være en succes, at opsætte disse målere ved samtlige grænse adgange i Danmark og eeventuelt også andre strategiske steder, rundt om i landet..

Danske Speditører følger processen tæt

Som det fremgår, er Danske Speditører allerede inddraget i processen med en advisor rolle i forhold til det igangværende projekt.

Vi vil fortsat følge processen tæt og har opfordret myndighederne til løbende, at inddrage alle interessenter med interesse i projektet. Specielt når der skal løbende evaluering af de data der indsamles.

Danske Speditører har gjort det klart over for myndighederne, at de indsamlede data skal behandles med omhu og validiteten af disse data skal være meget høj før der evalueres på disse data i alle sammenhænge. Eksempelvis vedrørende cabotagekørsel kunne nogen myndigheder og andre organisationer kunne føle sig fristet til at overfortolke datagrundlagets validitet og i den forbindelse kunne der disse data misbruges. Dette har jo- desværre - fundet sted før i andre sammenhænge og tænkes der naturligvis ikke mindst på den verserende debat om cabotage.

Projektet er  igangsat og vil løbe hen over 2014 og forventes afsluttet i marts 2015.

Vi vil i Danske Speditører følge projektet tæt og melde ud om projektets udvikling i løbende Fragtsmails/Nyhedsbreve.

Peter Nielsen

Politisk chef

Danske Speditører