Nye vægte og dimensioner for syv-akslede vogntog på de danske veje fra 1. august 2014.

Nye vægte og dimensioner for syv-akslede vogntog på de danske veje fra 1. august 2014.

Oprettelsesdato

31.07.2014 - 09:27

 

Trafikstyrelsen har ændret reglerne om vægte og dimensioner. Det betyder blandt andet, at syv-akslede vogntog fra på fredag 1. august må have en totalvægt på 56 ton i stedet for 54 ton.

Udover den ændrede vogntogsvægt, er der foretaget ændringer i reglerne om akselafstand i bogier. Fremover må nogle fire-akslede lastbiler må have et bogietryk på 18 ton i stedet for 16 ton. Samtidigt er der vedtaget en overgangsordning, så påhængsvogne med stiv trækstang (kærrer) kan få lov til at blive godkendt med et bogietryk på 24 ton uanset om den indbyrdes akselafstand i bogien er under 1,3 m.

De ændrede regler er et resultat af Trafikaftalen af 21. marts sidste år, hvor forligsparterne besluttede at give 1 million kroner til en undersøgelse, der skulle belyse mulighederne for at forøge lastvogntogs totalvægt fra 54 ton til 56 ton. 

Undersøgelsen skulle omfatte alle perspektiver, herunder sikkerhed, vejslid, økonomi for vejtransporterhvervet og overordnet samfundsøkonomi. Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Vejdirektoratet og med deltagelse af Trafikstyrelsen samt konsulenter fra COWI og Incentive.

Rapport udarbejdet

Undersøgelsen resulterede i en rapport, og 24. juni i år besluttede forligspartierne at følge indstillingen i rapporten. Om en del af SR-Regeringens vækstpakke vedtog et politisk flertal, at den største vogntogsvægt skulle sættes op fra 54 ton til 56 ton med virkning fra 1. august.

Der var to forudsætninger for, at forhøjelsen kunne sættes i værk uden at skade broerne. Den ene forudsætning var, at der blev indført en begrænsning i tolerancereglerne vedrørende overlæs. Disse regler blev justeret via en cirkulæreskrivelse fra Justitsministeriets gældende fra 1. juni, hvor tolerancen blev fastsat til 6 procent og med en absolut overgrænse på 2 ton. Den anden forudsætning var, at afstanden fra en fire-akslet lastbils bageste aksel og til en tre-akslet kærres forreste aksel skulle være mindst 4 meter imod de hidtidige 3 meter. I praksis er afstanden i dag over 4 meter på næsten alle kærrevogntog.

”I Danske Speditører hilser vi de ny regler velkommen. De nye regler kan medvirke til, at der kan ske en yderligere optimering af forsyningskæderne. Dette alene er naturligvis positivt, men denne optimering vil ligeledes kunne medføre en positiv effekt på miljøet ” udtaler Danske Speditørers politiske chef Peter Nielsen.