Moms – EU handel – dokumentationskrav – afhentningskøb.

Moms – EU handel – dokumentationskrav – afhentningskøb.

Oprettelsesdato

11.08.2014 - 13:18

 

SKAT har sendt et nyt styresignal i høring. Styresignalet aflyser et tidligere styresignal, hvor Danske Speditører sammen med Dansk Erhverv, afgav et meget kritisk høringssvar, da styresignalet var meget svært eller nærmest umuligt at opfylde for Danske Speditørers medlemmer.

I det nye styresignal er mange af de synspunkter som Danske Speditører har fremført, taget til efterretning.

Dog var der stadig enkelte uafklarede forhold i styresignalet, som kunne medføre store administrative udfordringer for Danske Speditørers medlemmer.

Danske Speditører og Dansk Erhverv har derfor afholdt et møde med SKAT, inden et nyt høringssvar skal afgives den 16. august 2014.

Gælder kun kontantsalg

På mødet med SKAT blev en faktor gjort helt klart. Det nye styresignal omfatter kun situationer hvor der sker et kontantsalg. I disse situationer skal det sikres, at det dokumentationskrav  der fremgår af styresignalet, skal overholdes hvis salget skal finde sted uden moms.

Et eksempel på hvornår dokumentationskravet skal være opfyldt, er hvis en dansk virksomhed sælger en brugt maskine til en udenlandsk EU kunde (eksempelvis Polen). Betalingen sker kontant. I dette tilfælde, skal dokumentationskravet i styresignalet være opfyldt, hvis salget skal ske uden moms.

Ved almindelig samhandel med andre EU virksomheder, hvor salget sker via almindelig fakturering og betaling via bank eller andre digitale betalingsmuligheder, gælder dokumentationskravet ikke og der kan fortsat faktureres uden moms i disse situationer.

Denne tilkendegivelse fra SKAT har vi i Danske Speditører naturligvis taget til efteretning med stor tilfredshed, da det kun er i meget få tilfælde dokumentationskravet vil  blive aktuelt .

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:

Politisk chef

Peter Nielsen

Tlf. nr. 91373101