Nyt fra SKAT - Low value forsendelser og Manifestsystemet

Nyt fra SKAT - Low value forsendelser og Manifestsystemet

Oprettelsesdato

15.08.2014 - 11:42

 

Danske Speditører har modtaget følgende meddelelse fra SKAT:

”Vi kan til din orientering oplyse, at vi i dag har haft et møde med DIKO, FedEx samt DHL om anvendelsen af Manifestsystemet. Vi har fastlagt følgende fremadrettede angivelses- og kontrolprocedure:

"Anvendelsen af manifestsystemet er obligatorisk for alle typer af gods som ankommer med fly - og som ikke er i fri omsætning/frit forbrug.  Angivelsespligten gælder således også for gods/godsposter som af afsenderen er påført oplysninger om, at vareforsendelsen har ringe værdi.  Angivelse af sådanne forsendelser i manifestsystemet sker efter regelsættet herfor - og ved anvendelse af de særlige koder.

SKATs kontrol med disse forsendelser vil blive tilrettelagt og gennemført med afsæt i det flymanifest som har ledsaget forsendelserne.  Det betyder, at selskabet vil blive kontaktet( mail eller telefonisk) af SKAT med henblik på, at de(t) omhandlede manifest indleveres ( i papirform eller elektronisk) til SKAT som herefter vil tilrettelægge kontrolhandlingerne i forbindelse med ankomsten af godset."

Vi sikrer at handlerne i lufthavnene også får denne besked, men vi synes, at du skal have orienteringen, hvis der er nogle blandt dine medlemmer, som kunne være interesseret i dette.

Med venlig hilsen

SKAT"

  

Denne oplysning formidles hermed videre til vores medlemmer.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Nielsen

Politisk chef

Danske Speditører