Ansvarsforsikring på trailere

Ansvarsforsikring på trailere

Oprettelsesdato

21.08.2014 - 09:55

 

Dansk Forening for International Motorforsikring (DFIM) har i et brev til vognmænd og deres fagorganisationer oplyst, at danske trailerejere skal tegne en traileransvarsforsikring, hvis man vil undgå et krav fra DFIM i forbindelse med, at DFIM har udbetalt erstatning for et uheld i udlandet, hvor en trailer uden ansvarsforsikring er involveret i uheldet. 

Baggrund for udmeldingen fra DFIM er, at DFIM bliver mødt med krav fra udenlandske forsikringsselskaber, når en dansk indregistreret trailer uden ansvarsforsikring, bliver trukket af en trækker indregistreret i udlandet. DFIM er af den opfattelse, at DFIM er forpligtet til at betale kravet fra det udenlandske forsikringsselskab, samt at DFIM herefter kan videreføre dette krav til ejeren af den dansk indregistrerede trailer.

Danske Speditører har i løbet af sommeren undersøgt det juridiske grundlag for denne udmelding fra DFIM, og har i den forbindelse blandt andet rettet henvendelse til Justitsministeriet, som er ressortministerium for færdselsloven. Justitsministeriet har oplyst, at ministeriet forventer at kunne besvare henvendelsen i løbet af september 2014.

Det er således ikke muligt på nuværende tidpunkt at redegøre nærmere for det retlige grundlag for DFIMs mulighed for at videreføre et krav til ejeren af en dansk indregistreret trailere uden ansvarsforsikring. Det er dog klart, at DFIM, som er en underafdeling i Forsikring og Pension, mener, at et krav kan videreføres, samt at danske trailerejere bør forsikre deres trailere.

Ønsker man som speditør at undgå risikoen for at blive mødt med krav fra DFIM, bør man derfor tegne en ansvarsforsikring på sine trailere. Når Danske Speditører har nye oplysninger i sagen, vil vi naturligvis vende tilbage med yderligere information.