Finanslovsforslag for 2015

Finanslovsforslag for 2015

Oprettelsesdato

26.08.2014 - 11:28

 

Regeringen har netop udsendt deres forslag til en kommende finanslov for 2015.

Finansloven for 2015 indeholder følgende centrale elementer:

Bedre velfærd

• Samlet vækst i det offentlige forbrug på 0,8 pct. i 2015.

• Sundhedsudspil med et målrettet løft af indsatsen på sundhedsområdet på i alt 5 mia. kr. fra 2015-2018 samt en styrkelse af psykiatrien med i alt 2,2 mia. kr. frem til 2018.

• Samlede investeringer i uddannelse (taxametertilskud mv.) og SU løftes med knap 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2015, og der gennemføres en reform af erhvervsuddannelserne.

• Reserve til finanslovsforhandlingerne på 1,5 mia. kr., der kan anvendes til målrettede velfærdsforbedringer.

Flere job

• Flere danskere kommer i arbejde, og det vurderes, at beskæftigelsen vil stige med 21.000 personer i 2014 (korrigeret for effekten af lærerkonflikten i 2013) og yderligere 22.000 personer i 2015.

• Regeringen understøtter stadig vækst og beskæftigelse gennem en fortsat vækst i det offentlige forbrug og et højt niveau for de offentlige investeringer (knap 43 mia. kr. i 2015).

Aftaler om Vækstpakke 2014 bidrager med over 90 konkrete initiativer til at styrke det langsigtede grundlag for vækst og bidrager til at trække Danmark helt ud af krisen.

• Beskæftigelsesreformen sikrer et reelt uddannelsesløft for ledige, der har behov for det med det formål at ruste arbejdsløse bedst muligt til at få et job.

• Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingent til 6.000 kr. årligt fra 2015 og frem.

Styr på økonomien

- I 2015 fører regeringen fortsat en lempelig finanspolitik for at understøtte økonomien, men samtidig overholdes grænserne i budgetloven og EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.

- Regeringen har ført en sund og ansvarlig økonomisk politik, som har medvirket til, at Danmarks EU henstillingblev ophævet i juni 2014. 

 

Transportområdet

På transportområdet indeholder finansloven følgende udvalgte budskaber:

1. Togfonden DK:Der er afsat 28½ mia. kr. til et historisk løft af den danske jernbane, der blandt andet skal nedbringe rejsetiden mellem Danmarks 5 største byer til 1 time.

2. Transportinvesteringer:Med aftalen i forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik prioriteres i alt 1 mia. kr. til et løft af den kollektive trafik, og med aftalen i den grønne transportkreds udmøntes i

alt 2½ mia. kr., som primært anvendes til investeringer på statsvejnettet.

Alt i alt er der tale om et finanslovsforslag for 2015 uden de helt store overraskelser på transportområdet. Elementer der indgår i finanslovforslaget, er som forventet og mange af disse, udspringer af tidligere politiske aftaler.

I Danske Speditører vil vi i den nærmeste fremtid læse finanslovforslaget mere dybdegående og giver dette anledning til yderligere kommentarer, vil dette blive meldt ud  i en ny Fragtmail. 

Uddannelse

Reform af erhvervsskoleuddannelserne indgår også som et punkt i finanslovforslaget for 2015.

Her har Danske Speditører tidligere arbejdet politisk for, at denne reform fik en udformning, som var anderledes en det oprindelige udspil der kom på dette område. Dette lykkedes som beskrevet i tidligere Fragtmails, da speditøruddannelsen blev en del af den overgangsordning, som blev vedtaget i forbindelse med erhvervsskolereformen.

Du kan læse hele finanslovsforslaget for 2015 HER.

Peter Nielsen

Politisk chef

Danske Speditører