Finanslovsaftale forhandlet på plads for 2015

Finanslovsaftale forhandlet på plads for 2015

Oprettelsesdato

13.11.2014 - 13:43

 

Regeringen har sammen med SF og Enhedslisten, forhandlet sig frem til en aftale om finansloven for 2015.

Følgende hovedelementer indgår i aftalen:

                  -Markant kvalitetsløft til sundhedsområdet

-Mere pædagogisk personale i dagtilbud

-Klippekort til hjemmehjælp

-Ny midlertidig kontantydelse

-Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

-Et velfungerende og velorganiseret arbejdsmarked

-En ny letbane i Aalborg

-Grøn omstilling og en styrket klimaindsats

-En blandet boligsammensætning

-Styrket indsats for inklusion i folkeskolen

-Asylansøgere og udviklingsbistand i 2015

-Øvrige initiativer

I Danske Speditører har vi i første omgang hæftet vi os ved følgende emner der indgår i ovenstående elementer:

Styrket indsats mod social dumping

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vil prioritere den fortsatte indsats mod

social dumping højt og vil afsætte i alt 120 mio. kr. i årene 2015-2018 fordelt med 50 mio. kr. i

2015, 30 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. årligt i 2017-2018.

 

Øget bevilling til kontrol af cabotage

Der afsættes i finanslovsaftalen yderligere 10 mio. kr. til en styrket kontrol af cabotageområdet.

”I Danske Speditører undrer vi os over denne ekstra bevilling.

Seneste tal fra Rigspolitiet viser, at der i 1. og 2. kvartal 2014, med udgangspunkt i de øget bevillinger der var lagt ud til kontrol i 2014, udelukkende er registreret overtrædelser af godskørselsloven i 3,5 % af de 2.050 kontroller der er gennemført.

Der er primært tale om overtrædelse af administrative forsømmelse (fragtbrev m.v.)

Af samme statistik fremgår det, at de reelle overtrædelser der direkte kan henføres til cabotage reglerne udgør 0,9 promille.

Så på trods af en styrket indsats på området i 2014, kan det konstateres, at der reelt er tale om meget få overtrædelser af cabotagekørselsreglerne.

En yderligere økonomisk styrkelse til kontrol af dette område, virker derfor umiddelbart uforstående. De 10 mio. kr. kunne efter Danske Speditørers opfattelse, bruges mere intelligent på andre områder hvor udfordringerne er langt større set med transportpolitiske øjne” udtaler Danske Speditørers politiske chef Peter Nielsen.

 

I Danske Speditører vil vi nu gennemgå finanslovsaftale mere indgående. Vi vil naturligvis melde ud, hvis aftalen indeholder elementer af interesse for vores medlemmer.

Du kan læse mere om finanslovsaftalen, samt se aftalen i sin helhed HER.